Een mensenschedel, een flakkerende kaars en een monnikspij. Dit is de geschiedenis van de vrijmetselarij in Groningen, Drenthe en Friesland

Vrijmetselaars vormen een dankbaar onderwerp voor complotdenkers en thrillerschrijvers. Tijdens met mystieke rituelen omhulde geheime bijeenkomsten trekken zij de wereldlijke macht naar zich toe. Klopt dat beeld? Welnee, zij strijden voor een betere wereld, zo blijkt uit het boek Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland dat verschijnt onder redactie van oud-traumachirurg en vrijmetselaar Rob Leemans (71) uit Leeuwarden.

 Vrijmetselaar Rob Leemans in loge De Friesche Trouw.

Vrijmetselaar Rob Leemans in loge De Friesche Trouw. Foto: Jaspar Moulijn

Begin jaren 80 loopt op een vrijdagavond de jonge chirurg Rob Leemans in een donker pak naar de vrijmetselaarsloge van Le Droit Humain in Groningen, een gemengde orde van mannen en vrouwen. Een man wacht hem op en begeleidt hem naar een verduisterde ruimte: de kamer van overpeinzing.