Een website over impact stroomlijn

FOTO ARCHIEF DVHN / ANP ANP

Inwoners van Sauwerd en Wetsinge en de wijk Westerdijkshorn in Bedum hebben een website opgezet, waarin ze hun zorgen uiten over de nieuwe stroomlijn tussen Eemshaven en Hoogkerk.

Zij trokken al eerder aan de bel over de impact van de bovengrondse elektriciteitsverbinding op het open landschap en leefgebied voor de weidevogels. Buurtvereniging Westerdijkshorn en Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge blijven pleiten voor het ondergronds aanleggen van de nieuwe 380 KV-leiding tussen Westerdijkshorn en het Reitdiep.

De maat vol

Bij monde van Hiska Ubels uit Bedum zeggen de Noord-Groningers dat de maat vol is: ,,Er zijn technische mogelijkheden om gedeelten van het tracé ondergronds aan te leggen. Dat kost een cent, maar is goedkoper realiseerbaar dan het ministerie van Economische Zaken doet geloven. De technieken ontwikkelen zich razendsnel en de tracés kunnen korter. Daarnaast is er in de provincie Groningen veel expertise over het aanleggen van gas- en pijpleidingen door de grond.’’

Informatie

De website geeft uitgebreide informatie over hoe de bezorgde dorpsbewoners tegen de aanleg van de 380 KV-lijn aankijken. De nieuwe ‘stroomsnelweg’ moet de huidige 220 KV vervangen, vanwege een toenemende vraag naar elektriciteit. Het nieuwe traject volgt grotendeels dat wat er al ligt, maar de nieuwe masten worden vijftien meter hoger en daartussen komt ‘een woud aan draden’, dat als het doorsnijden van het landschap wordt beleefd.

De gemeenten, Bedum, Winsum en Zuidhorn en de provincie stelden daar ook al vragen over en dringen bij het rijk aan op verkabelen.

Onderzoek

Onderzoek dat energiebedrijf TenneT liet uitvoeren leerde dat gedeeltelijk ondergronds verkabelen mogelijk is, zij het tegen aanzienlijk hogere kosten. De minister van Economische Zaken liet vorig jaar weten geen voorstander van verkabeling te zijn, maar antwoordde donderdag op vragen van de PvdA nog eens te willen kijken naar gedeeltelijk ondergrondse aanleg.

De werkgroepen wijzen er onder meer op dat het Nederlands kabelbedrijf Prysmium een nieuwe 400kV grondkabel heeft ontwikkeld en goedgekeurd. TenneT past deze kabel toe in de ‘Randstad380-kV Noordring’, met een lengte van circa negen kilometer. Of er in Groningen verkabeld wordt, hangt samen met de noodzaak elders. Er is een maximum aan het aantal kilometers kabel in het landelijk circuit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu