Eerst daken vol dan pas kijken naar zonneweides? GS worstelen met herhaalde opdracht van Groninger Staten

Leg eerst de daken vol en denk dan pas aan zonneparken op landbouwgrond. De Groninger Staten hebben dat al tot twee keer toe opgedragen aan het provinciebestuur, maar actie blijft al bijna drie jaar uit.

Foto:

Foto: Archief DvhN

De Partij voor het Noorden wil dat Gedeputeerde Staten eindelijk concrete stappen zetten. Bij de aanstaande actualisatie van de Omgevingsvisie wil de fractie afspraken zien over de invoering van een zogeheten ‘zonneladder’: een beslismodel waarbij zonneparken pas in beeld komen als alle andere opties onhaalbaar blijken.

PvhN-Statenlid wil na drie jaar actie van provinciebestuur