Eerste raad van Westerwolde in herfst van 2017 gekozen

Eerste raad van Westerwolde in herfst van 2017 gekozen

Komende maandag worden de handtekeningen gezet onder het ontwerp voor de gemeente Westerwolde. Die wordt in 2018 een feit. Maar in de periode daarvoor worden burgers ook al met de vorming ervan geconfronteerd.

Komende maandag worden de handtekeningen gezet onder het ontwerp voor de gemeente Westerwolde. Die wordt in 2018 een feit. Maar in de periode daarvoor worden burgers ook al met de vorming ervan geconfronteerd.

De inwoners van Vlagtwedde en Bellingwedde kunnen op 22 november 2017 al naar de stembus. Op die woensdag wordt de eerste raad van de nieuwe gemeente Westerwolde gekozen.

Die gemeente ‘begint' op 1 januari 2018, dan moet er een bestuur zijn. Het bestuur wordt gevormd door een burgemeester, wethouders en 21 raadsleden. Dat aantal hoort bij een gemeente met zo'n 25.000 inwoners. Vlagtwedde en Bellingwedde hebben nu respectievelijk 17 en 13 raadsleden.

Positief advies

Al die politici komen maandagavond samen in de Burcht, het middeleeuwse kasteeltje in Wedde. Daar worden de handtekeningen gezet onder het ontwerp voor Westerwolde. Een ontwerp dat bijna twee jaar geleden al werd gemaakt maar op verzet stuitte van de toenmalige Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Die vonden Westerwolde te klein. De huidige gedeputeerden hebben het licht op groen gezet.

,,En daardoor kunnen we nu dit historisch besluit nemen'', vertelt burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde. ,,Daar zijn we blij mee. Als de handtekeningen onder het herindelingontwerp zijn gezet, gaat dat zo snel mogelijk naar de provincie. Die stuurt het met een advies naar Den Haag.''

Dat advies zal positief zijn en daarom zeggen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en de beide Kamers waarschijnlijk ook ja tegen de nieuwe gemeente.

Hoofdkwartier

,,Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet'', zegt Snijder. ,,Er moet nog heel veel gebeuren voor 2018. Denk aan het vormen van één ambtenarenapparaat.'' Met die vorming zijn Vlagtwedde en Bellingwedde al enige tijd bezig. Verschillende afdelingen werken al heel nauw samen, de sociale diensten bijvoorbeeld.

Ook moet worden besloten wat het hoofdkwartier van dat ambtelijk apparaat wordt. Wordt gekozen voor het gemeentehuis van Vlagtwedde, in Sellingen? Of toch voor dat van Bellingwedde, in Wedde? Of worden beide in de benen gehouden? Met de gevolgen van de antwoorden op die vragen zullen de burgers worden geconfronteerd.

De ‘signatuur'

De burgers zullen in de zomer van 2017 ook worden geconfronteerd met posters van politici op verkiezingsborden. Dan breekt de verkiezingscampagne los en die gaat door tot de verkiezingen op 22 november. ,,De gemeente Vlagtwedde is als groot fusiepartner belast met de voorbereidingen voor die verkiezing, zo schrijft de wet het voor'', zegt Snijder. ,,Op basis van de verkiezing worden de 21 raadszetels verdeeld. En vervolgens wordt ook een college van burgemeester en wethouders gevormd.''

Op die woensdag wordt dus ook de ‘signatuur' van Westerwolde voor de komende jaren bekend. Wordt ze een ‘rode' gemeente, krijgen confessionele partijen een beslissende rol? Of krijgen de lokale partijen het voor het zeggen? In de gemeente Vlagtwedde is nu Gemeentebelangen de grootste partij. Die vormt een coalitie met de PvdA en het CDA. In Bellingwedde is de SP de grootste. De coalitie daar wordt gevormd door PvdA, CDA en VVD.

Nieuws

Meest gelezen

menu