Eerste werkzaamheden Suikerzijde Groningen starten binnenkort

Begin volgend jaar wordt de waswatervijver gedempt met grond uit nabij gelegen hoger gebied. Foto: Gemeente Groningen.

De eerste werkzaamheden op De Suikerzijde in Groningen kunnen binnenkort starten omdat de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en gemeente Groningen het eens zijn over dit deel van de geplande werkzaamheden.

Eerder besloot de rechtbank Noord-Nederland de benodigde ontheffing op de Wet Natuurbescherming te schorsen waardoor geplande werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, schrijft de gemeente.

Die schorsing is nu gedeeltelijk opgeheven omdat de gemeente en NMG het eens zijn over de werkzaamheden aan en rond de zogenoemde waswatervijver in het oostelijk deel van het plangebied. ‘Recent aanvullend onderzoek heeft bevestigd dat dit kan zonder aantasting van beschermde diersoorten.’

Waswatervijver dempen

Begin volgend jaar wordt de waswatervijver gedempt met grond uit nabij gelegen hoger gebied. Het dempen hiervan is nodig voor het brughoofd en de aansluiting van de eerste brug over het Hoendiep naar De Suikerzijde en voor het grondwerk van het eerste bouwveld.’ De brug moet volgend jaar gebouwd worden.

Deze winter zouden ook de benodigde vergunningen aangevraagd worden voor de aanleg van het geplande natuurcompensatiegebied bij Polder de Oude Held. ‘Er is afgesproken hier in ieder geval tot maart 2023 mee te wachten.’

Vloeivelden worden nog niet gedempt

‘De beroepsprocedure tegen de Wnb-ontheffing bij de rechtbank Groningen loopt ondertussen verder. Werkzaamheden die onder deze ontheffing vallen, zoals het dempen van vloeivelden, zijn in afwachting van een uitspraak voorlopig geschorst.’

Nieuws

menu