Effect armoedemiljoenen Stad is onduidelijk

FOTO ARCHIEF DVHN

Groningen geeft jaarlijks 14 miljoen uit om de armoede in de stad te bestrijden. Tegelijkertijd heeft de gemeente onvoldoende voor ogen wat ze met het armoedebeleid wil bereiken en wie precies de doelgroep is.

Groningen geeft jaarlijks 14 miljoen uit om de armoede in de stad te bestrijden. Tegelijkertijd heeft de gemeente onvoldoende voor ogen wat ze met het armoedebeleid wil bereiken en wie precies de doelgroep is.

Dat concludeert onderzoeksbureau Pröpper en Partners. Op verzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie onderzocht het bureau de afgelopen maanden de effecten van het Gronings armoedebeleid. De resultaten werden dinsdagavond in het stadhuis gepresenteerd.

Arme stad
Armoede is een groot en hardnekkig probleem in Groningen. Na Rotterdam en Amsterdam heeft Groningen relatief de meeste huishoudens die van een laag inkomen rond moeten komen. In Stad groeit een op de vijf kinderen op in armoede. De afgelopen jaren lanceerde de gemeente verschillende plannen om strijd met armoede aan te binden. Dat kost per jaar ruim 14 miljoen.

Het bureau constateert dat er energiek wordt gewerkt aan plannen om de armoede te bestrijden. De gemeente doet ook veel om mensen duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Maar het ontbreekt vervolgens aan ‘één aanbieder die het overzicht heeft, gezinssituaties in kaart brengt en aanbod op maat organiseert'.

Buitenspel
Bij het armoedebeleid richt de gemeente zich op mensen met een laag inkomen en mensen die in de maatschappij zo goed als buitenspel staan. Volgens Pröpper heeft de gemeente goed het zicht op de mensen met een laag inkomen. Groningers die maatschappelijk amper meedoen zijn bij de gemeente veel minder duidelijk in beeld. Volgens Pröpper ‘bemoeilijkt dit het formuleren van concrete en specifieke beoogde effecten van het beleid. De gemeente spreekt wel algemene wensen uit, maar slaagt er niet in de gewenste effecten concreet en meetbaar te maken'.

Wethouder Mattias Gijsbertsen (Sociale Zaken) zegt in een reactie dat de uitwerking van het beleid nog volop gaande is. Volgens Gijsbertsen is het bovendien niet eenvoudig om vooraf te bepalen welke resultaten nodig zijn om het beleid succesvol te verklaren.

De wethouder vindt wel dat de doelgroep beter in beeld moet zijn. ,,Dat hoort zeker tot de uitdagingen'', aldus Gijsbertsen. De rekenkamercommissie wil met de gemeenteraad een debat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu