Eikenaar (provincie Groningen) wil geen ander schadeloket voor zoutwinning

Gedeputeerde Eelco Eikenaar

De provincie Groningen wil dat er voor alle soorten mijnbouw één loket komt dat de schade volgens dezelfde landelijke regels afhandelt.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) dringt op zo’n loket aan in een brief aan minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat.

Eikenaar is bang dat schade door de zoutwinning straks niet zo goed wordt afgehandeld als bij de gaswinning. Daarbij hanteert het toekomstige (overheids) Instituut Mijnbouwschade Groningen een omgekeerde bewijslast.

‘Instituut geknipt voor afhandelen alle mijnbouwschade’

,,Als die niet voor andere schades geldt, dreigen de slachtoffers daarvan weer van het kastje naar de muur te worden gestuurd en zijn mensen straks weer jaren bezig om bewijzen te verzamelen. Dat zoeken ze achter de schermen maar uit. Er moet gewoon één loket komen voor alle mijnbouwschade’’, aldus Eikenaar. Volgens hem is het Instituut -een voortzetting van de tijdelijke commissie Mijnbouwschade- geknipt voor het afhandelen van alle schades.

Wiebes liet de Tweede Kamer in oktober weten dat hij onderscheid wil maken. Volgens hem zijn schaal, omvang en risico’s van andere soorten mijnbouw (zoutwinning, kleine gasvelden, geothermie en voormalige steenkolenwinning) van andere orde dan de gaswinning in Groningen.

Minister wil aparte schadecommissie voor andere gevallen

De minister wil de schadeafhandeling in die situaties in samenwerking met de betrokken bedrijven organiseren via een commissie van deskundigen. Bewoners kunnen hen rechtstreeks benaderen, de overheid ziet toe op een objectief protocol en bedrijven moeten de uitkomst respecteren.

De technische commissie bodembeweging, die het Rijk adviseert, wilde één schadeafhandelingsorganisatie met verschillende Kamers. Wiebes overweegt de commissie zelf in te zetten bij de ‘andere’ afhandeling. Hij stuurt zijn Wetsvoorstel volgend jaar aan de Tweede Kamer.

Nieuws

Meest gelezen

menu