Een Nederlands boorplatform en gaswinning in de zee? De bestuurders van de Ostfriese eilanden Borkum, Juist en Norderney willen er niets van weten

De bestuurders van de Ostfriese toeristeneilanden Borkum, Juist en Norderney willen niets weten van gaswinning in hun omgeving.

Op het toeristeneiland Borkum zien ze het boorplatform in zee niet zitten

Op het toeristeneiland Borkum zien ze het boorplatform in zee niet zitten Foto: Archief DvhN

Het Nederlandse bedrijf ONE-Dyas wil gas in zee winnen en daarvoor een boorplatform bouwen op zo’n 20 kilometer afstand van Borkum en op dezelfde afstand van Schiermonnikoog.

De burgemeesters van de drie eilanden noemen dit voornemen onacceptabel. Ze stellen dat de bouw van zo’n boorplatform en de gaswinning schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en het beschermde gebied van de Waddenzee.

Bevingen

,,Ook vrezen we dat de winning nadelige gevolgen heeft voor het toerisme, dat voor ons enorm belangrijk is’’, zegt Joachim Bakker namens de gemeente Borkum. ,,Daarbij zijn we bang dat de gaswinning tot gevolg kan hebben dat ook bij ons de bodem verzakt, met bevingen tot gevolg. Iets dat ook in Groningen een groot probleem is.’’

De eilandbestuurders hebben hun bezwaren neergelegd bij de deelstaat Nedersaksen en ook geuit in overleg met vertegenwoordigers van ONE-Dyas. Ze hopen zo de bouw van het boorplatform tegen te kunnen houden.

Aan deze kant van de grens proberen natuurbeschermingsorganisaties dat ook voor elkaar te krijgen. Zij hebben hun bezwaren ook bij de overheid neergelegd. Die overheid, het Ministerie van Economische Zaken om precies te zijn, heeft inmiddels een rapport gekregen van de commissie voor milieueffectrapportage. Daarin wordt geadviseerd de gevolgen van de winning voor de natuur eerst beter in kaart te brengen voordat een vergunning wordt verleend.

Geliefd

Van de drie Ostfriese eilanden is met name Borkum geliefd bij Nederlanders. Op dat eiland is vrijwel alles en iedereen gericht op het toerisme. De coronacrisis raakte Borkum in het afgelopen jaar dan ook fors. Inmiddels is het toerisme wel weer op gang gekomen en vaart de Borkumlijn AG Ems weer tussen Eemshaven en Borkum, waarbij wel coronaregels gelden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu