Eindelijk rust voor Hoogkerk en Buitenhof: A7 krijgt stil asfalt tegen geluidshinder

Wethouder Philip Broeksma van Groningen wil alsnog stil asfalt laten aanleggen op de A7 bij Hoogkerk. Foto Andrew Ostry / Shutterstock

Het Groningse college van burgemeester en wethouders wil 7 ton extra beschikbaar maken voor de aanleg van stil asfalt op de A7 tussen de afrit Hoogkerk en de Roderwolderdijk. Omwonenden hebben last van het verkeersgeluid.

De bewoners van Hoogkerk en de wijk Buitenhof, dichtbij de drukbereden A7, vragen al jaren aandacht voor de geluidshinder die ze ervaren. Ook in de gemeenteraad kwam het probleem al in 2014 ter sprake, bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan de zuidelijke ring. De raad diende meerdere moties in waarin gevraagd wordt om een oplossing voor de geluidsoverlast.

Gemeente kwam 7 ton tekort voor stil asfalt