Eindexamenloze leerlingen krijgen wel gezamenlijk vlagmoment

Op donderdag 4 juni moeten vlaggen met schooltassen massaal te zien zijn in het straatbeeld. Foto: ANP

Er komt één landelijk feestmoment waarop eindexamenscholieren kunnen vieren dat ze geslaagd zijn. Nu de eindexamens vanwege de coronacrisis niet doorgaan, roept Onderwijsminister Arie Slob donderdag 4 juni uit tot de dag waarop de vlag uit kan.

Slob zegt de laatstejaars een mooie afsluiting van hun middelbare schooltijd te gunnen. Hij benadrukt dat de manier waarop het ‘eindexamenfeest’ gevierd wordt, afhangt van de geldende coronamaatregelen op dat moment. ,,Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie is.”

Normaal gesproken doen geslaagden dat als ze een aantal weken na hun eindexamen een telefoontje hebben gekregen van hun mentor dat ze geslaagd zijn. Dit jaar zou dat op 10 juni zijn.

Heel jaar

Voor scholieren is zo’n vlagmoment belangrijk. ,,We hoorden van heel veel scholieren dat zij het moeilijk vinden dat alles wat met het laatste middelbare schooljaar te maken heeft nu wegvalt”, zegt voorzitter Pieter Lossie van scholierenclub LAKS. ,,Een moment waarop als heel jaar de vlag uit kan, dat vonden zij belangrijk.”

Eindexamenscholieren die op 4 juni nog niet zijn geslaagd, omdat zij bijvoorbeeld hoopten dankzij een goed resultaat op het eindexamen alsnog te kunnen slagen, krijgen vanaf 4 juni een herkansing in de vorm van een resultaatverbeteringstoets. Die telt voor 50 procent mee als eindcijfer. Normaal gesproken mag één centraal eindexamen worden herkanst, nu mogen voor twee vakken resultaatverbeteringstoetsen worden gemaakt. Ook nieuw: de toets telt alleen mee als een leerling een hoger cijfer scoort.

Slaag-zakregeling

Om te slagen, gelden grofweg dezelfde eisen die vorig jaar ook golden, blijkt uit de nieuwe slaag-zakregeling. Alleen is die nu alleen van toepassing op de schoolexamens. Voor havisten en vwo’ers betekent het dat zij minimaal een zes moeten halen voor hun vakken en dat ze één keer een vijf mogen scoren voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde. Vmbo’ers moeten minimaal een vijf halen voor Nederlands.

Leerlingen die het gevoel hebben dat zij onterecht zijn gezakt, kunnen beroep aantekenen. Scholen kunnen dan ‘in individuele gevallen’ een scholier een extra, derde resultaatverbeteringstoets bieden, schrijft Slob aan de Tweede Kamer.

Scholen mogen nu zelf al hun zogeheten programma voor toetsing en afsluiting aanpassen en bijvoorbeeld nu al meer herkansingen toestaan voor de laatste ronde van schoolexamens. Op die manier kunnen zij ervoor zorgen dat ook leerlingen die er slecht voorstaan, toch kunnen slagen. Die toetsen, die normaal gesproken op school worden gemaakt, moeten nu zoveel mogelijk thuis, digitaal worden gemaakt. Slob roept scholen op ‘in het belang van de leerlingen en de waarde van het diploma’ daar zorgvuldig mee om te gaan.

‘Standaard hoog te houden’

Ook de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, waarschuwt de aangesloten scholen dat zij deze schoolexamens ‘op een verantwoorde en zorgvuldige wijze’ moeten afwerken en dat de regels door de scholen niet te zeer verruimd moeten worden. ,,We hebben als voortgezet onderwijs een standaard hoog te houden rond examinering; de waarde van het diploma van dit jaar moet hetzelfde zijn als de afgelopen jaren", stelt de VO-raad in een reactie.

Nieuws

Meest gelezen

menu