Eis Shell en Exxon wekt woede in Tweede Kamer: 'Hoe kun je na alles wat je in Groningen hebt aangericht nog meer vragen?'

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Foto: ANP/Bart Maat

,,Het blijft wezensvreemd dat Shell en ExxonMobil het onderste uit de kan willen in Groningen. Wat de PvdA betreft krijgen ze geen euro compensatie.’’

Dat zegt Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) in een reactie op de vastgelopen onderhandelingen tussen het kabinet en Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM, over een vergoeding voor het dichtdraaien van de gaskraan.

,,De onbeschaamde juridische weg waarmee de NAM zich tegenover aardbevingsslachtoffers opstelde, zet zij nu voort tegenover de overheid. Wat mij betreft procedeert de Staat desnoods tot de hoogste rechter.’’

Financiële compensatie

De oliemaatschappijen willen financieel gecompenseerd worden voor het gas dat ze in de grond laten zitten. De NAM loopt daardoor inkomsten mis. Met het extra gebruik van de gasopslag in Norg zijn extra kosten gemoeid. De gaskraan gaat al in 2022 dicht in plaats van 2030 zoals eerder afgesproken.

Eerder betaalde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) een voorschot van 90 miljoen euro aan de NAM. Over de rest werd onderhandeld. Over het uiteindelijke bedrag vragen de partijen een panel van onafhankelijke deskundigen een oordeel te vellen.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee: ,,Het is een schande dat Shell en ExxonMobil extra compensatie vragen. Ze hebben daarvoor al veel te veel schade aangericht en Groningers wachten nog op geld, reparatie en versterking. ‘’ Dat de gasopslag gebruikt kan worden vindt Van der Lee positief. ,,Dat hier wat voor betaald moet worden vind ik redelijk, maar ook hier willen de fossiele bedrijven het onderste uit de kan.’’

‘Hoe kun je na alles wat je in Groningen hebt aangericht nog meer vragen?’

Kamerlid Sandra Beckerman (SP) vindt de handelwijze van de oliemaatschappijen volstrekt immoreel. ,,Hoe kun je na alles wat je in Groningen hebt aangericht nog meer vragen?’’

Voor de inzet van een deskundigenpanel dat als een soort arbitragecommissie fungeert, heeft Beckerman geen goed woord over. ,,Ongehoord dat je als overheid dit conflict gaat beslechten met een neprechtbank? De SP dient in een debat over het voorschot van 90 miljoen aan de ‘olies’ een motie in. Daarin wordt de minister opgeroepen te stoppen met onderhandelen en het voorschot terug te eisen en naar de rechter te stappen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu