Eis maatregelen voor loods

Omwonenden van de omstreden aardappelloods in Den Andel zetten alles op alles om verdere uitbreiding te voorkomen.

Inwoners van Den Andel vrezen dat er naast de twee reeds bestaande loodsen (rechts op de foto) achter hun woningen nog meer wordt bijgebouwd. FOTOMONTAGE MARTEN AUKES

Inwoners van Den Andel vrezen dat er naast de twee reeds bestaande loodsen (rechts op de foto) achter hun woningen nog meer wordt bijgebouwd. FOTOMONTAGE MARTEN AUKES

De gemeente Winsum moet met maatregelen over de brug komen om de omwonenden van de megaloods in Den Andel te compenseren. Dat eisen de circa tien huiseigenaren aan de Noordpolderweg en de Oude Dijk die zich verenigd hebben in de actiegroep ‘Het verdriet van Den Andel’.

Ze willen uitplaatsing van het overgebleven bouwperceel van boer Rubertus Clevering naar een locatie ten noorden van het dorp, om te voorkomen dat er nog meer loodsen bijgebouwd worden. Ook eisen ze geluidsarme ventilatoren en herstel van hun privacy door bijvoorbeeld het plaatsen van bomen tussen het erf van de boer en hun achtertuinen.

In de clinch

,,Wij willen best meewerken aan een redelijke oplossing waarbij de loods niet afgebroken hoeft te worden, maar daar willen wij wel iets substantieels tegenover zien’’, aldus woordvoerder Jan de Vries van de actiegroep. ,,Zo niet, dan gaan we ons recht halen.’’

De omwonenden liggen al ruim een jaar met de gemeente in de clinch over de procedure rond de inmiddels verrezen aardappelloods in de dorpskern van Den Andel. Hun uitzicht is weg en ze hebben veel last van het geluid van de dag en nacht draaiende ventilatoren.

De onlangs opgestapte wethouder Jaap Hoekzema heeft steeds gezegd dat de gemeente niet anders kon dan een bouwvergunning verlenen op grond van het een jaar eerder vastgestelde nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.

Gemeente liet steken vallen

Rond dat bestemmingsplan heeft de gemeente echter wel steken laten vallen, zo bevestigde de provincie vorige week. Het bouwperceel is ondanks kritiek van de provincie vergroot naar 1,5 hectare in plaats van de hier maximaal toegestane 1 hectare. Ook binnen 1 hectare was de bouw van de nieuwe loods van Clevering weliswaar mogelijk geweest, maar met een goede afweging van belangen had de gemeente evengoed of zelfs beter voor uitplaatsing kunnen kiezen, stelt de provincie.

De gemeente eist nu dat de omwonenden meewerken aan bemiddeling met de boer en afzien van het indienen van een zienswijze. Die weigeren dat. De Vries: ,,Het moet eerst duidelijk worden dat er met onze belangen op geen enkele manier rekening is gehouden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu