Energieneutrale Groningers naar VN Klimaattop in Bonn

Voorzitter Piet Hazekamp van Paddepoel Energiek spreekt p de Noordelijke Klimaattop alle partners toe, vlak voordat gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks, zittend) de afspraken ondertekent. Rechts vice-voorzitter Els Struiving die naar de Wereld Klimaattop van de VN gaat. Foto: DvhN

Buurtorganisatie Paddepoel Energiek uit Groningen presenteert de energieplannen voor de wijk maandag op een bijzondere plek: de VN Wereldklimaattop in Bonn.

,,Niet op het hoofdpodium, hoor’’ zegt zegt vice-voorzitter Els Struiving bescheiden. ,,Maar we zijn door de organisatie gevraagd om op een nevenpodium te laten zien waar we in onze wijk mee bezig zijn.’’

Paddepoel is een voorbeeldwijk in de stad Groningen, die in 2035 energieneutraal wil zijn, een voorbeeldwijk.

Ommezwaai naar energieneutraal

Hoe de ommezwaai naar een energieneutrale stad precies verloopt, is nog onduidelijk omdat het nogal wat vergt om alle verwarming en elektriciteit duurzaam op te wekken. Wijkbewoners spelen daarbij een hoofdrol, zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks).

,,De omslag raakt elk huishouden. Als bewoners zelf aan het roer staanen de transitie van onderop dragen, slaan we een grote slag. Ik geloof er heilig in dat mensen eerder meedoen als ze in eigen straat zien wat er allemaal mogelijk is. In Paddepoel gebeurt dat.’’

Paddepoel Energiek houdt elke donderdagavond spreekuur in het winkelcentrum, geeft bij bewoners thuis advies en stimuleert de aanschaf van zonnepanelen en woningisolatie. Tientallen huizen zijn al ‘aangepakt’, voor zeker twintig liggen plannen klaar.

2018 jaar van de waarheid

Volgend jaar moet het jaar van de waarheid worden als er tientallen warmtepompen bijkomen en er met Grunneger Power een wijkcoöperatie voor de exploitatie van kleine windenergiemolens op de rol staat.

Ondertussen praten de vrijwilligers van Paddepoel Energiek met gemeente en zitten ze bij experts van professionele organisaties (Gasunie, Enexis en Warmtestad) aan tafel als het om de grote zaken gaat: aansluiting op het warmtenet, buurt-energieopslag, elektrisch rijden en een financieringsregeling die investeringen vergemakkelijkt.

,,Paddepoel Energiek geeft schwung aan de samenleving’’, complimenteerde gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op de noordelijke Klimaattop waar Struiving alvast ‘proefdraaide’ voor maandag.

Voorbeeld voor na-oorlogse wijken

Groningen ziet Paddepoel als voorbeeld voor alle na-oorlogse wijken. Andere voorbeeldwijken zijn de Noordeplantsoenbuurt (oude wijken) en Reitdiep (nieuwbouw). De energietransitie komt ook aan bod bij de stadsvernieuwing in Beijum, De Hoogte, De Wijert en Selwerd.

Nieuws

Meest gelezen

menu