Enorme groei Rijksuniversiteit Groningen: 36.023 studenten, bijna 10 procent meer dan vorig jaar (mede dankzij corona)

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Archief DvhN

Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staan op dit moment 36.023 studenten ingeschreven. Dat is ruim 9,8 procent meer dan vorig jaar. Landelijk meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een groei van 8 procent.

Met name het aantal nieuwe Nederlandse eerstejaars bachelor- en masterstudenten aan de RUG is dit collegejaar flink groter dan vorig collegejaar: 9.290 ten opzichte van 7.902 in 2019-2020. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat er, als gevolg van de coronamaatregelen, aanzienlijk meer jongeren een vwo-diploma hebben gehaald.

Het vermoeden bestaat dat door de coronacrisis bovendien minder vwo-geslaagden een tussenjaar nemen, waardoor meer van hen zijn gaan studeren.

Zachte knip

Een andere verklaring voor de stijging bij de masterstudenten is de ‘zachte knip’ die is afgesproken voor dit studiejaar; hierdoor stromen meer studenten door van mbo naar hbo, van hbo naar wo en van bachelor naar master.

Ook de wijziging ten aanzien van het bindend studieadvies speelt waarschijnlijk een rol in de totale groei.

Nieuwe uitdagingen voor docenten

Rector Magnificus Cisca Wijmenga heeft gemengde gevoelens over de groei van de RUG. ‘We vreesden door de coronacrisis een flinke daling in het aantal inschrijvingen, maar het tegendeel is waar. We zien nu vooral meer Nederlandse en Europese studenten. Deze grote studentenaantallen stellen onze docenten voor nieuwe uitdagingen, die we zo goed mogelijk het hoofd proberen te bieden met ons Actieplan Onderwijs’, reageert zij in een persbericht.

Internationale studenten uit 139 landen

Voor het collegejaar 2020-2021 hebben zich 3.203 nieuwe buitenlandse studenten ingeschreven. In totaal studeren nu 8.575 internationale studenten uit 139 landen aan de RUG (7.683 in 2019). Zij vormen 23,8 procent van het totaalaantal ingeschrevenen.

De meeste internationale studenten hebben een Duitse nationaliteit; 2.442 in totaal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu