Er worden in Nederland dit jaar meer uien geteeld, maar minder aardappelen. En door de uitkoopregeling van de regering zijn er minder varkensboeren

Het akkerbouwareaal in ons land is iets groter geworden vergeleken met vorig jaar. Het aantal varkensboeren is afgenomen door het uitkopen van 278 bedrijven door het Rijk.

Akkerbouwer Johan Sikken uit Hoogersmilde op zijn akker.

Akkerbouwer Johan Sikken uit Hoogersmilde op zijn akker. Foto archief Rens Hooyenga

Het akkerbouwareaal is in 2021 met 1800 hectare (0,3 procent) toegenomen tot 529.000 hectare. Er werden vooral meer zaaiuien geteeld; gerst en aardappelen lieten juist een afname zien. Dit blijkt uit de Landbouwtelling 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nieuws

Meest gelezen

menu