Erfgoed Winsum op digitale kaart

WINSUM Op een digitale kaart is in één oogopslag te zien waar in de gemeente Winsum cultuurhistorische schatten te vinden zijn.

De kaart hoort bij de nieuwe gemeentelijke erfgoednota en is gemaakt door de Erfgoedcommissie Winsum, de gemeente en adviesbureau Libau. Zij willen hiermee een overzicht bieden van de cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren in het landschap en daaraan meer bekendheid geven.