Erfgoed Winsum op digitale kaart

WINSUM Op een digitale kaart is in één oogopslag te zien waar in de gemeente Winsum cultuurhistorische schatten te vinden zijn.

De kaart hoort bij de nieuwe gemeentelijke erfgoednota en is gemaakt door de Erfgoedcommissie Winsum, de gemeente en adviesbureau Libau. Zij willen hiermee een overzicht bieden van de cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren in het landschap en daaraan meer bekendheid geven.

Het gaat om waterlopen, wegen en wierden maar ook om bijvoorbeeld monumentale boerderijen, molens, steenfabrieken (tichelwerken) en de N361, die tot de oudste wegen van Europa behoort.

De gemeente zegt zich al langer bewust te zijn van de schatten op het eigen grondgebied en heeft daar ook in verschillende beleidsdocumenten aandacht aan besteed. Een verzameldocument was er echter nog niet.

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten verplicht om bij bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan aan te geven hoe zij met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische elementen omgaan. Winsum denkt de erfgoedkaart daarbij goed te kunnen gebruiken.

Maar de kaart is ook bedoeld als inspiratiebron voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Juist op cultuurhistorisch gebied heeft Winsum toeristen veel te bieden, aldus de nota.

Verwezen wordt naar het oudste cultuurlandschap van Europa, het Middag-Humsterland, en naar het beschermde dorpsgezicht rond het Winsumerdiep in de hoofdplaats Winsum, waar twee wierden door een stenen boogbrug en het zogenaamde jeneverbruggetje met elkaar verbonden zijn.

De erfgoednota, die onlangs aan burgemeester Rinus Michels is overhandigd, gaat vergezeld van een globaal activiteitenprogramma voor de komende vijf jaar. Zo wil de Erfgoedcommissie een bijdrage leveren aan erfgoededucatie in het basis- en middelbaar onderwijs en meedenken over het beleid ten aanzien van de dorpen.

Dit moet echter nog uitgewerkt worden in jaarplannen en er is budget voor nodig. Het college buigt zich binnenkort over de nota, later dit jaar mag de gemeenteraad er zijn zegje over doen.

Nieuws

Meest gelezen

menu