'Essentiële informatie' van NAM ontbreekt voor gaswinning Waddenzee. Het sterkt tegenstanders: 'Alles gaat de goede kant op'

De NAM heeft vragen over de gevolgen van gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard nog onvoldoende beantwoord. ‘Essentiële informatie’ ontbreekt om te kunnen oordelen of nieuwe gaswinning daar mogelijk is, oordeelt een adviescommissie. Het sterkt tegenstanders. ,,Alles gaat de goede kant op.”

Protestdemonstratie tegen de gaswinning in september. Foto: Marcel van Kammen

Protestdemonstratie tegen de gaswinning in september. Foto: Marcel van Kammen

Is het wel zo zeker dat de Waddenkwelders geen last hebben van de bodemdaling? En heeft de gaswinning daadwerkelijk geen invloed op vogels die er broeden? Het zijn enkele vragen waarop gaswinner NAM nog geen goed antwoord geeft, vindt de landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage in een maandag verschenen advies.