Europa overweegt extra status Nedersaksisch

FOTO ARCHIEF DVHN // ANP ANP

Een talencomité van de Raad van Europa bezoekt dinsdag het Noorden om te praten over de Europese status voor het Nedersaksisch.

Met deze ontmoeting hopen de pleitbezorgers van streektalen in Noord- en Oost-Nederland een slag te slaan. Al sinds 1997 vechten ze voor erkenning van het Nedersaksisch onder deel III van het Handvest van Europese talen. Met die status kan aanspraak worden gemaakt op landelijke en internationale subsidies.

Uit een studie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat het Nedersaksisch, waartoe het Drents en het Gronings wordt gerekend, aan 37 bepalingen van het handvest voldoet. Dat is ruim voldoende voor een succesvolle Europese aanvraag.

Rijk huiverig voor status

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zit niet te wachten op die internationale status van het Nedersaksisch. Vorig jaar betoogde minister Ronald Plasterk dat landelijke erkennning genoeg is voor een concreet samenwerkingsprogramma. Plasterk zou afspraken willen maken over de manier waarop het gebruik van de streektaal kan worden gestimuleerd.

In Nederland spreken 2,5 miljoen mensen Nedersaksisch. Het Rijk is huiverig voor de extra status, omdat die extra wet- en regelgeving en nogal wat kosten met zich mee zou brengen. Volgens de provincie Drenthe, die de Nedersaksische kar trekt, spelen de ervaringen van het Rijk met het Fries, dat een rijkstaal is, de andere regio’s parten.

Lange adem

De pleitbezorgers laten zich daardoor niet uit het veld slaan. De koepel van streektaalinstituten en verenigingen, de Samenwerkende Organisaties in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT), de provincies Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland en de Friese gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf beseffen dat hun strijd een zaak is van lange adem.

De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) wenst de mogelijke feestvreugde over het tweedaagse bezoek van het Europese talencomité iets te temperen. De Raad van Europa heeft overheden en talenkenners uitgenodigd. ,,Hoewel heel positief is het gesprek procedureel van aard. Het streven is om een convenant op te stellen waarmee alle partijen uit de voeten kunnen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu