OM besluit tot strafvervolging Robert Dawes. Een van Europa’s grootste drugscriminelen moet voor de rechtbank in Groningen terechtstaan

De Engelse drugscrimineel Robert Dawes (49) wordt door het Openbaar Ministerie Noord-Nederland strafrechtelijk vervolgd. Dat is woensdagochtend besloten. Dawes zou in 2002 opdracht hebben gegeven voor het liquideren van de Groninger onderwijzer Gerard Meesters.

Beeld van de Spaanse politie van de arrestatie van Robert Dawes in 2015.

Beeld van de Spaanse politie van de arrestatie van Robert Dawes in 2015.

Aan het besluit is een strafrechtelijk vooronderzoek voorafgegaan. Aanleiding voor dat onderzoek was de aangifte die nabestaanden in november 2017 deden tegen Dawes. Voor het opdracht geven van een moord kan levenslang worden opgelegd.

Het Openbaar Ministerie komt later vandaag met een verklaring over het besluit.

Robert Dawes (1972) ontvlucht in 2001 zijn geboorteland als zijn familieleden worden gearresteerd vanwege internationale drugshandel. In de jaren daarna groeit Dawes vanuit Spanje en Dubai uit tot een crimineel die wereldwijd actief is. Behalve in Europa doet hij zaken in Azië en in Zuid-Amerika met de grote drugskartels.

Veroordeeld tot 22 jaar celstraf

In 2015 wordt Dawes gearresteerd in Spanje en uitgeleverd aan Frankrijk. Dawes had 1300 kilo cocaïne van Venezuela naar Parijs gesmokkeld. In 2020 wordt hij in Parijs veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf.

Gerard Meesters werd in november 2002 doodgeschoten in zijn woning aan de Uranisstraat in Groningen. De reden: zijn zus - drugskoerier - had in Spanje bijna 100 kilo hasj gestolen van de organisatie die wordt geleid door Robert Dawes. De liquidatie van Meesters past bij de reputatie die Dawes heeft; hij deinst er niet voor terug om onschuldige familieleden te grazen te namen als ‘zijn mensen’ hem belazeren. Gerard Meesters had niets met criminaliteit te maken.

Moordenaar krijgt levenslang

De moordenaar van Meesters - de Engelsman Daniel S. - is veroordeeld tot de levenslange gevangenisstraf. S. was een soldaat van Dawes die zonder tegenspraak opdrachten uitvoerde. De verdenking is dat Dawes aan Daniel S. opdracht heeft gegeven om Meesters te vermoorden. De politie heeft in de gevangenis meerdere gesprekken met Daniel S. gevoerd.

In het voorbije jaar heeft het OM afspraken gemaakt met justitie-autoriteiten in Frankrijk. Dawes werd al eerder in Parijs door Groninger rechercheurs ondervraagd. Aanvankelijk was het plan om Dawes voor dit verhoor tijdelijk over te brengen naar Nederland, maar vanwege veiligheidsaspecten werd daar vanaf gezien.

Extra beveiligde rechtbank

Hoe de vervolging van Robert Dawes vorm gaat krijgen is nog niet bekend. De kans dat Dawes zal verschijnen in het Groningse rechtbankgebouw is nihil. Zeer waarschijnlijk zal hij - ergens volgend jaar - terechtstaan in een extra beveiligde rechtbank. Wordt hij veroordeeld dan zal hij zijn straf in Nederland moeten uitzitten zodra hij ‘klaar’ is in Frankrijk. Dat is op z’n vroegst 2030.

Het besluit van het Openbaar Ministerie mag bijzonder heten. Tijdens het onderzoek naar de moord op Gerard Meesters, bijna 20 jaar geleden, kwam de naam van Dawes al bovendrijven. Betrokken rechercheurs verklaarden later aan deze krant dat het onderzoek zich moest richten op de schutter (die werd gepakt) en niet op de opdrachtgever.

Opluchting en grote instemming

Dat schutter Daniel S. handelde in opdracht staat zelfs vermeld in het vonnis van de rechtbank en in het arrest van het gerechtshof. Tijdens de zittingen viel de naamvan Robert Dawes regelmatig.

Koen en Annemarie Meesters - zoon en dochter - reageerden vanmiddag opgelucht en met grote instemming op het besluit van het OM om Dawes voor de rechter te brengen. Zij deden in november 2017 aangifte. Het idee dat wel de schutter, maar niet de opdrachtgevers is vervolgd vonden de nabestaanden niet acceptabel.

Voor achtergronden: dossier Gerard Meesters


Uit het arrest van het gerechtshof Leeuwarden (2006)

‘Een in ons land tot dusver nog zelden getoonde wreedheid’

‘De organisatie wilde met de zus van Gerard Meesters afrekenen in verband met de diefstal van de partij drugs, waarvan de organisatie haar verdacht. Nu zij onvindbaar was, heeft de organisatie een voorbeeld willen stellen door een onschuldig familielid te (laten) liquideren. Gerard Meesters had niets te maken met de criminele organisatie en de eventuele activiteiten van zijn zus met betrekking tot die organisatie.’

‘De moord op Gerard Meesters is gepleegd in opdracht van een organisatie die zich richt op het plegen van misdrijven en die daarbij in het kader van een afrekening het plegen van moord op een onschuldig slachtoffer als middel heeft ingezet. Het bestaan van een dergelijke organisatie is naar het oordeel van het hof maatschappelijk intolerabel en vormt een ernstige aantasting van de gevoelens van veiligheid in de samenleving.’

‘Hij [Daniel S.] heeft verklaard, dat hij geen vragen heeft gesteld over het hoe en waarom van de opdrachten die hij van de leiding kreeg - en dus kennelijk ook niet over de morele merites daarvan - en dat hij zich houdt aan de afgesproken gedragscodes. Die codes brengen onder meer mee dat hij over de identiteit van zijn opdrachtgevers geen informatie verstrekt en weinig tot niets loslaat over de precieze bedoelingen en activiteiten van de organisatie. Verdachte heeft als een ware desperado aangetoond uiterst koelbloedig en gewetenloos te kunnen zijn bij het uitvoeren van de opdrachten die hij kreeg. Het na eerdere bedreigingen in de hal van zijn eigen woning neerschieten van een onschuldige burger onder de omstandigheden van dit geval getuigt van een in ons land tot dusver nog zelden getoonde wreedheid, die kenmerkend is voor de allerergste vormen van criminaliteit. ‘


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Rechtbank
menu