Excuses NAM voor lekkage in Farmsum

Afwateringskanaal farmsum vervuild met aardgascondensaat. Foto: De Vries Media

De directeur van de NAM, Johan Atema, heeft excuses aangeboden voor de lekkage in Farmsum.

Eerder deze maand bleek dat het water van het afwateringskanaal vervuild was met aardgascondensaat afkomstig van het tankenpark van de NAM. Gisteren werd duidelijk dat de rioleringsbuis niet meer verontreinigd is.