Expert: veiligheid boeit de NAM niet

Schade-expert Richard Vergnes uit Leek, die begin deze week door de NAM in de ban werd gedaan, slaat hard terug in een nog uit te spreken rede voor de Kamer.

Hoorzitting

Vergnes is 8 september één van de sprekers op een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Die bijeenkomst is onderdeel van de behandeling van het nieuwe gaswinningsbesluit van minister Kamp. Begin deze week liet de NAM weten dat mensen die gebruik maken van Vergnes voor het maken van een zogeheten contra-expertise van hun aardbevingsschade, die na 1 september niet meer vergoed krijgen uit Assen. Volgens de NAM levert hij slecht werk. Bovendien houdt hij gedupeerden voor dat ze enorme schadevergoedingen kunnen krijgen, aldus de NAM, waardoor de afwikkeling stagneert.

In zijn uitgelekte praatje beschuldigt Vergnes het gasbedrijf er van critici monddood te willen maken en dwars te zitten. ,,De problemen zijn veel groter dan wordt erkend. Door zwijgplicht en het elimineren van belangenbehartigers slaagt men er in het beeld van beperkte problemen in stand te houden. Kritische partijen die tegengeluiden produceren tracht de NAM te elimineren door ze dwars te zitten.’’

Volgens de expert verhindert de NAM zo dat er wordt ingegrepen, waardoor de veiligheid van veel Groningers niet is gewaarborgd. ,,Verregaande maatregelen wil men voorkomen uit kostenoverwegingen. Dat gedupeerden met schade blijven zitten en dat de veiligheid in het geding is, interesseert de NAM niet.’’

Kamervragen

In de Tweede Kamer zijn inmiddels door drie partijen (CDA, PvdA en SP) vragen gesteld over het door de NAM aan de kant zetten van Vergnes. ,,Kan die zo maar de samenwerking met een expertisebureau opzeggen’’? wil de PvdA-fractie weten. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen voor de onafhankelijkheid van de contra-experts in Groningen en vindt dat de schadebeoordeling zo snel mogelijk weg moet bij de NAM.

Sander van Rootselaar van de NAM zegt dat het ‘pamflet’ van Vergnes heel ver gaat. ,,Zeker als je ziet wat wij allemaal doen om de veiligheid te bevorderen. Het gaat ons om de kwaliteit van de schade-experts en de manier waarop ze hun werk doen. Vergnes heeft overigens zelf ingestemd met een verbetertraject.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu