Lekkages van pekel en diesel: experts wijzen op risico's zoutwinning in Veendam

Zoutproducent Nedmag in Veendam Foto archief Harry Tielman

De gevolgen van lekkages van pekelwater en diesel bij de afsluiting van zoutwinningsputten zijn heel moeilijk in te schatten. Gevaar voor mens en milieu wordt niet uitgesloten.

Dit blijkt uit zeer recent onderzoek dat in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is gedaan via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM-17). Een team van vooraanstaande wetenschappers deed een poging om de risico’s van zoutwinning op de langere termijn beter te begrijpen.

De regio Veendam heeft te maken met bodemdaling, aardbevingen en lekkages van pekel en diesel. Diesel wordt gebruikt om lege zoutcavernes van Nedmag af te dichten. De cavernes worden gevuld met honderdduizenden liters diesel om te voorkomen dat de holte scheurt.

Verontreiniging van het drinkwater

Inwoners die zich verenigd hebben in de Stichting Stop Zoutwinning zijn zeer bezorgd en vrezen zelfs verontreiniging van het drinkwater door lekkende diesel. Ze vragen constant aandacht voor de onzekere situatie die de zoutwinning bij Nedmag met zich meebrengt.

Volgens de KEM-experts is het met de huidige kennis onmogelijk te zeggen hoe heftig een lekkage kan uitpakken onder druk van temperatuur, de spanning van het gesteente en de samenstelling van de ondergrond. De inwoners staan nog meer op scherp nadat bij de lekkage in de zoutcaverne van april 2018 een enorme hoeveelheid diesel en pekel (zeer zout water) wegstroomde.

De inwoners willen weten hoe groot de kans is dat doorsijpelende diesel en pekel aan de oppervlakte komt. De Partij voor het Noorden (PvhN) in Provinciale Staten deelt de vrees omdat nauwelijks valt in te schatten of dieselvervuiling in een zoutcaverne een snel of langzaam proces is.

‘Is zoutwinning hier nog wel verantwoord?’

De PvhN wil van Gedeputeerde Staten weten of de provincie genoeg zorg draagt voor de omgeving. ,,Is zoutwinning hier nog wel verantwoord? Is er goed nagedacht over wat er moet gebeuren als het fout gaat? De cavernes worden gevuld met honderdduizenden liters diesel. In hoeverre kunt u uitsluiten dat het diesel in de drinkwaterlagen komt?’’, vraagt PvhN-Statenlid Leendert van der Laan.

Zijn partij dringt aan op een schadefonds waaruit tot in lengte van jaren, ook na stopzetting van het zoutwinningsbedrijf, schades worden vergoed. Het gaat dan om mogelijke schade aan funderingen en muren van bebouwingen, maar ook van diesel in de ondergrond. De PvhN roept de Gedeputeerde Staten op een regeling te maken die vergelijkbaar is met de behandeling van gedupeerden bij de gaswinning.

,,Het KEM-onderzoek sterkt ons in de gedachte dat waakzaamheid geboden is en de provincie zich niet afwachtend moet opstellen’’, aldus PvhN-Statenlid Dries Zwart.

Nieuws

Meest gelezen

menu