Lekkages van pekel en diesel: experts wijzen op risico's zoutwinning in Veendam

Zoutproducent Nedmag in Veendam Foto archief Harry Tielman

De gevolgen van lekkages van pekelwater en diesel bij de afsluiting van zoutwinningsputten zijn heel moeilijk in te schatten. Gevaar voor mens en milieu wordt niet uitgesloten.

Dit blijkt uit zeer recent onderzoek dat in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is gedaan via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM-17). Een team van vooraanstaande wetenschappers deed een poging om de risico’s van zoutwinning op de langere termijn beter te begrijpen.