Exploitanten Windpark N33 zetten vraagtekens bij integriteit Midden-Groningen. 'Het gaat niet over overlast of hinder, maar mogelijk om geldelijk en politiek gewin'

De exploitanten van Windpark N33 hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Midden-Groningen opgelegde dwangsommen met een totaal van 500.000 euro.

Exploitanten van Windpark N33 zetten vraagtekens bij de beweegredenen van Midden-Groningen om dwangsommen op te leggen.

Exploitanten van Windpark N33 zetten vraagtekens bij de beweegredenen van Midden-Groningen om dwangsommen op te leggen. Foto: RWE

De dwangsommen zijn opgelegd omdat de verlichting op de windmolens overdag wit knipperend is, terwijl dit volgens het inpassingsplan vast brandend moet zijn.

Midden-Groningen zegt dat de windmolenexploitanten 100.000 euro hebben betaald. Tegen het nog openstaande bedrag is een bezwaarschrift ingediend.

‘Ten koste van vliegveiligheid’

,,Terwijl de gemeente weet dat wij de knipperende verlichting niet kunnen uitzetten of vast brandend kunnen maken’’, zegt een woordvoerder namens RWE en Eurus Energy. ,,Dat zou ten koste gaan van de vliegveiligheid en daarmee de veiligheid van omwonenden.’’

,,Het gevoel bekruipt ons dat de gemeente financiële en politieke argumenten gebruikt en dat het hier helemaal niet gaat over overlast of hinder.’’

Inpassingsplan aangepast

De kwestie van de verlichting is door een inwoner van Meeden, Barteld Jan Bosma, bij de rechtbank aanhangig gemaakt. Die stelde hem in mei in het gelijk.

De woordvoerder verwijst naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dat heeft Midden-Groningen en Veendam maanden geleden al laten weten dat het inpassingsplan aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt aangepast en in september ter inzage wordt gelegd.

Moratorium

Bosma zegt hierover dat het nog maar de vraag is of de wijziging van het inpassingsplan standhoudt voor de Raad van State. ,,Na de uitspraak over Delfzijl Zuid geldt een moratorium (een stop, red.) op alle besluiten die windparken mogelijk maken, en daar is dit er een van. De windboeren hebben bewust maandenlang in strijd gehandeld met het inpassingsplan. Dat mag gewoon niet.’’

,,Dat legalisatie eraan zit te komen, betekent niet dat je nu alles mag doen’’, vervolgt Bosma. ,,Het is te vergelijken met voor 7 uur ’s avonds 130 rijden en dan vreemd opkijken dat je een boete krijgt.’’

‘Windaanbod onvoldoende’

Het aanpassen van de software van de windturbines, wat de bijgeluiden van de windturbines zou moeten wegnemen, heeft volgens de woordvoerder een positief effect.

Dat omwonenden daar niet in alle gevallen iets van merken, zou te maken hebben met het ‘windaanbod’. Het waait niet hard genoeg om te kunnen vaststellen dat de nieuwe software de windmolens stiller maakt.

‘Wind nodig om effect te kunnen meten’

,,Er is windaanbod nodig om de effecten van de software-update goed te kunnen meten’’, aldus de woordvoerder. ,,Aangezien er ’s zomers minder wind staat, vergt het onderzoek enige tijd.’’

Voor vier windmolens is een software-update nog in voorbereiding.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu