Exploitanten Windpark N33 zetten vraagtekens bij integriteit Midden-Groningen. 'Het gaat niet over overlast of hinder, maar mogelijk om geldelijk en politiek gewin'

De exploitanten van Windpark N33 hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Midden-Groningen opgelegde dwangsommen met een totaal van 500.000 euro.

Exploitanten van Windpark N33 zetten vraagtekens bij de beweegredenen van Midden-Groningen om dwangsommen op te leggen.

Exploitanten van Windpark N33 zetten vraagtekens bij de beweegredenen van Midden-Groningen om dwangsommen op te leggen. Foto: RWE

De dwangsommen zijn opgelegd omdat de verlichting op de windmolens overdag wit knipperend is, terwijl dit volgens het inpassingsplan vast brandend moet zijn.

Nieuws

menu