Explosie schademeldingen aan randen gaswinningsgebied: 'Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade'

Foto: Anjo de Haan

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft te maken met een alsmaar groeiend aantal schademeldingen aan de randen van het gaswinningsgebied. De hoeveelheid meldingen in het hele gasgebied is opgelopen naar 1000 tot 1200 per week.

Sinds januari 2020 wordt 70 procent van de schade-opnames gedaan in een gebied waar volgens IMG de kans op schade juist het kleinst is. Woningen liggen ongeveer 25 tot 35 kilometer van de epicentra van de zwaarste bevingen. Ongeveer 10 procent van de schademeldingen kwam sinds begin 2020 uit de directe omgeving van epicentra van bevingen (5-10 kilometer).

Verbaasd IMG doet onderzoek

,,Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade en relatief veel minder uit het gebied met de meeste kans op schade. De vraag is hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Op basis van kennis van het schadebeeld zijn misschien ook andere afhandelingsmethoden mogelijk. Het roept ook de vraag op hoe we de kans op schade moeten meewegen. Daar is nader onderzoek voor nodig”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het bestuur van het IMG.

Volgens het IMG zegt de locatie en de afstand tot het epicentrum van een beving niet zo veel over het aantal schades in een huis. In het gebied met de grootste afstand tot het epicentrum, werden gemiddeld 21 schades genoteerd. Dat zijn bijna evenveel schades als in het gebied waar de kans op schade het grootst was omdat de gebouwen tot op enkele kilometers van het epicentrum van de beving stonden. Daar werden gemiddeld 22 schades vastgelegd.

1 miljoen schades in gaswinningsgebied

In totaal nam het IMG in het hele gaswinningsgebied 1 miljoen schades op. Dat aantal blijft fors groeien. Wekelijks komen er ongeveer 20.000 schades bij op ruim duizend schademeldingen. Nooit eerder was die stijging voor langere tijd zo hoog. Begin 2018 kwamen 150 schademeldingen per week binnen. Momenteel zijn dat 1000 tot 1200 per week. Volgens het KNMI neemt sinds sinds 2018 de seismiciteit af. Van de 1 miljoen schades is circa 50 procent in 2020 vastgelegd.

Uit een analyse van IMG bij dossier van doorsneewoningen blijkt dat 36 procent van alle aangetroffen schade door mijnbouw komt. Bij circa 60 procent is een deel van de schade te wijten aan de gevolgen van de gaswinning. Bij circa 4 procent van de dossiers wordt geen enkele van de aangetroffen schade als mijnbouwschade beoordeeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu