Extra opvang van asielzoekers in Delfzijl

Foto: Archief DvhN / ANP ANP

Op de plek van de voormalige zeevaartschool aan het Zwet in Delfzijl komen dit voorjaar rond de 450 asielzoekers.

Op de plek van de voormalige zeevaartschool aan het Zwet in Delfzijl komen dit voorjaar rond de 450 asielzoekers.

Het pand van de oude zeevaartschool is een tijdje geleden al gesloopt. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) diende onlangs een aanvraag in bij de gemeente Delfzijl om hier wooneenheden te mogen plaatsen. Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) verwacht dat de benodigde vergunning in april kan worden verleend.

Tijdelijk
De opvang van asielzoekers die hier plaats gaat vinden, heeft een tijdelijk karakter. Dat houdt verband met de herontwikkeling van het huidige reguliere asielzoekerscentrum in Delfzijl. Volgens Joostens is het de bedoeling dat binnen nu en vijf jaar het bestaande pand van het azc wordt gesloopt om plaats te maken voor de bouw van vier woonblokken. Daarin worden op termijn maximaal 672 vluchtelingen gehuisvest. Het reguliere azc heeft nu nog een capaciteit van rond de 530 personen. Als deze nieuwbouw is gerealiseerd, kan de tijdelijke opvang aan het Zwet worden afgebouwd.

Het reguliere azc in Delfzijl bestaat nu nog uit tijdelijke wooneen heden. De nieuwbouw die hier is gepland, krijgt volgens Joostens een permanent karakter. ,,De woningen die hier verrijzen kunnen dertig jaar mee.'' Het wooncomplex oogt straks als een ‘gewone' woonwijk. Ook speeltuinen en groen worden hierin opgenomen. Slagbomen en hekken zijn hiermee verleden tijd. ,,Voordat het azc nieuwe stijl is gerealiseerd, huisvesten wij in Delfzijl zo'n 950 asielzoekers'', zegt Joostens.

Kantoorpand
Ondersteunende diensten van het COA worden binnenkort ondergebracht in een kantoorpand aan de Ringoven 1 in Delfzijl. Dit pand was eerder eigendom van de gemeente en is verkocht. Het kantoor was voordien in gebruik bij de Stichting Inburgering en Integratie (SI). Deze instelling fuseerde per 1 januari met de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD). Anderhalf jaar geleden nam SI volgens Joostens haar intrek bij SWD. Daarmee kwam het pand aan de Ringoven vrij. Om langdurige leegstand te voorkomen ging Delfzijl in zee met anti-kraakorganisatie Carex. Het kantoorpand wordt nu nog bewoond door vier personen. Om plaats te maken voor het COA moeten zij op zoek naar huisvesting elders.

Nieuws

Meest gelezen

menu