FNV: 'Mensen met arbeidsbeperking én gemeenten hebben baat bij voortbestaan Wedeka'

Stadskanaal is een van de gemeenten die een onderzoek naar de voordelen van opsplitsen en opheffen van Wedeka wil. Foto: Huisman Media.

De FNV roept de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn op hun zegeningen te tellen en sociaal werkbedrijf Wedeka niet weg te bezuinigen maar om te vormen tot een sociaal ontwikkelbedrijf.

De gemeenten zijn van plan te bezuinigen op het sociaal werkbedrijf Wedeka, met mogelijke opsplitsing of stapsgewijze sluiting tot gevolg.

Elanda de Boer, bestuurder sociale werkbedrijven FNV: ,,Wij hebben grote zorgen over de werknemers. Werk draagt bij aan een zelfstandig en gelukkig leven met structuur. Bij Wedeka hebben de medewerkers met een arbeidsbeperking het nu goed. Er zijn veel verschillende werksoorten, waardoor men op een passende plek zit. De bedoeling was dat Wedeka zich verder zou ontwikkelen tot leerwerkbedrijf. Dat past in de visie van de FNV die pleit voor doorontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf, dat de springplank biedt voor mensen met een arbeidsbeperking om bij ‘gewone’ werkgevers te werken. Zo’n sociaal ontwikkelbedrijf biedt met intern passend werk ook het vangnet voor als dat even niet lukt”.

‘Gemeenten onderschatten de complexiteit’

Het Dagelijks Bestuur van Wedeka belooft de medewerkers dat er ook in de toekomst een passende werkplek voor iedereen is, maar of dat waargemaakt kan worden, is nog maar de vraag, zegt De Boer. ,,We hebben dit inmiddels landelijk vaak genoeg meegemaakt om te weten dat gemeenten zich vergissen in de complexiteit van het naar en tijdens werk begeleiden van deze kwetsbare doelgroep. En dan is het momenteel ook nog guur weer op de arbeidsmarkt.”

,,Wedeka heeft de infrastructuur, de expertise, de contacten met werkgevers, goede begeleiding voor werknemers met een arbeidsbeperking en biedt bovendien voor iedere medewerker kansen voor ontwikkeling. Hier kunnen de gemeenten nooit ieder voor zich goed in voorzien.”

Jarenlange bezuinigingen overleefd

Dat SW bedrijven het financieel zwaar hebben gehad de afgelopen jaren is een feit, zegt De Boer. Dat had te maken met jarenlange bezuinigingen en het afbouwen van de Wet sociale werkvoorziening. Juist nu deze bezuinigingen zijn afgerond en er licht aan het einde van de tunnel te zien is, willen de gemeenten de stekker eruit trekken. De Boer: ,,Dat is uiterst onverstandig. Als je het tot hier hebt gered, zet dan samen de schouders eronder om het bedrijf om te vormen tot een bedrijf dat voor de brede groep van werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking passend werk en begeleiding biedt.”

De FNV gaat binnenkort in gesprek met de OR van Wedeka en de werknemers en sluit acties niet uit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu