Felle discussie over bewoning Groninger kerk

Felle discussie over bewoning Noorderkerk. Foto Roelof van Dalen

Niemand gaat er iets tegen doen dat ruim honderd studio's gebouwd worden in en bij de Noorderkerk, vlakbij het Noorderplantsoen. Over de manier waarop dat gebeurt, is nogal discussie.

Niemand gaat er iets tegen doen dat er ruim honderd studio's gebouwd worden in en bij de Noorderkerk, vlakbij het Noorderplantsoen. Over de manier waarop dat gebeurt, is nogal discussie.

Grove fouten
Rondom de kerk staan zo'n veertig woningen. De bewoners zijn niet blij met de nieuwe, jonge buren. Ze vinden dat er nu al te veel studenten in hun buurt wonen en vrezen overlast. Volgens de raadsfracties SP en Stadspartij maakte de gemeente Groningen grove fouten bij het verlenen van de vergunningen voor de verbouw. Ze vroegen een spoeddebat aan.

,,Een bijna onvoorstelbare gang van zaken'', zegt Mechteld van Duin (SP). De gemeente Groningen gaf een vergunning af voor de verbouw, maar had dat niet mogen doen. In het bouwplan zaten trappen en een bordes, maar het gebouw mag alleen inpandig worden aangepakt. Vlak voordat de zaak onder de rechter kwam, trok de gemeente daarom de vergunning in.

Geblunderd
Zowel SP als Stadspartij vinden dat de gemeente geblunderd heeft. Ze nemen het wethouder Roeland van der Schaaf kwalijk dat hij de omwonenden niet beter informeerde over de gang van zaken. De buurt dacht dat de vergunningen waren ingetrokken. Later bleek dat niet zo te zijn. Een verrassing voor de buurt die van elke stap op de hoogte zou worden gebracht. De SP en de Stadspartij eisten gisteren bij het spoeddebat een onmiddellijke bouwstop.

Van de Schaaf zegt ‘krachtig afstand' te nemen van de beschuldigingen. Omdat er nog een juridische procedure loopt over de bouw, zegt hij niet te veel te kunnen zeggen over het verloop van het proces. ,,Dat kan de zaak beïnvloeden. We moeten voorzichtig zijn.''

Illegaal gebouwd
De omwonenden stellen dat er illegaal gebouwd werd in de kerk en het bijgebouw. Volgens Van der Schaaf valt dat mee. Een bouwstop zit er dan ook niet in: ,,We hebben meerdere keren per week bij de kerk gecontroleerd. Een keer constateerden we een overtreding. Alle andere keren ging het om sloopwerkzaamheden en bouw waarvoor geen vergunning nodig is.''

Onzinnig
Andere fracties hebben weinig tot geen moeite met de gang van zaken en steunen de wethouder. ,,Een onzinnige discussie'', noemt Maarten van der Laan (PvdA) het spoeddebat. Volgens Koen Castelein (D66) is het volstrekt logisch dat het college van B en W niet meer informatie geeft, omdat de zaak nog onder de rechter is. Anne Kuik (CDA): ,,SP en Stadspartij uiten zware kritiek, maar mij is niet heel duidelijk geworden wat er nou concreet is misgegaan.''

Inge Jongman (ChristenUnie) vraagt de wethouder ervoor te zorgen dat de ‘mist' die er bestaat tussen hem en de bewoners verdwijnt. ,,Ook wij dachten dat er slordig gehandeld was, maar u zegt dat toch de juiste procedures gevolgd zijn.''

Alternatief
Dat een kerk als deze gebruikt wordt voor appartementen heeft er alles mee te maken dat de gemeente minder traditionele studentenkamers wil. Van der Schaaf: ,,Ik besef dat de mensen in de buurt er niet blij mee zijn, maar als we minder kamerbewoning willen in de stad, moet er een alternatief zijn.''

Nieuws

menu