Financiële injectie voor verbetering toegang Olinger Koloniemolen in Laskwerd

De Olinger Koloniemolen in Laskwerd. Foto: Eigen foto

Stichting De Groninger Poldermolens wil het pad naar de Olinger Koloniemolen in Laskwerd verbeteren. Burgemeester en wethouders van Appingedam willen hiervoor 10.000 euro beschikbaar te stellen. De provincie Groningen draagt 31.000 euro bij.

Stichting De Groninger Poldermolens wil de monumentale molen uit 1900 beter toegankelijk maken voor bezoekers. De molen ligt direct aan de dijk langs De Groeve en is nu alleen over deze dijk bereikbaar.

Wandelpad naar de poldermolen

Met de financiële bijdragen van de gemeente en provincie wordt het wandelpad naar de poldermolen, die er vroeger voor zorgde dat het zuidelijke deel van de Olingerpolder droog bleef, verbeterd. Fietsers kunnen daardoor gemakkelijker bij de molen komen.

De Olinger Koloniemolen ligt vrijwel direct aan het populaire Routenetwerk Fietsknooppunten . Daarom worden bij de molen ook informatieborden en fietsenstanders geplaatst. Rondom de molen komen zitbanken.

Het voorstel staat in november op de agenda van de gemeenteraad van Appingedam.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu