Een zonnepark om het Ommelander ziekenhuis te redden? Bestsellerauteur Frank Westerman ziet 't niet zitten en doet dringend beroep op raad Oldambt: 'Verkloot de Ulsderpolder niet'

‘Bezint eer gij begint’. Schrijver/journalist Frank Westerman, bestsellerauteur van De Graanrepubliek, is niet geporteerd van een ‘mega-zonnewoud’ in de Ulsderpolder in Oldambt. ‘Offer niet het mooiste ding op het altaar.’

 Frank Westerman gidst mensen door de graanrepubliek. Hij vindt dat de Ulsderpolder niet volgezet moet worden met zonnepanelen.

Frank Westerman gidst mensen door de graanrepubliek. Hij vindt dat de Ulsderpolder niet volgezet moet worden met zonnepanelen. Foto: Duncan Wijting

Ja, hij heeft gehoord van het plan, maar kent de details niet. Maar erg gecharmeerd is hij er niet van. Integendeel. ,,De Ulsderpolder mag geen sciencefiction park worden. Een mega grote spiegel die knipoogt naar de zon. Ik vind dat Oldambt hiermee in de Tarzanbocht belandt. Kijk, zonnepanelen liggen nooit plat, ze staan op pootjes, hier natuurlijk helemaal omdat het een waterbergingsgebied is. Daarmee doorbreek je zichtlijnen. Juist deze lijnen zijn zo kenmerkend voor Oldambt.”

Het OZG slaat de verkeerde weg in

Westerman vindt het plan van OZG-directeur Hennie Sanders een oneigenlijke manier om een financieel probleem op te lossen. Sanders wil een mega-zonnepark van 250 hectare in de Ulsderpolder laten aanleggen. Ze weet ontwikkelaar Powerfield aan haar zijde die het OZG 20 miljoen euro heeft beloofd en nog eens eenmalig een bedrag van 5 miljoen euro wil overmaken. Woensdagavond praat de raad van Oldambt over het plan. Sanders gaat het toelichten.

Westerman vindt dat Sanders de verkeerde weg inslaat. Ze moet in zijn ogen een andere oplossing zoeken. ,,Het gebied is van onschatbare waarde. De rest van Nederland heeft het tijdens de pandemie ook ontdekt. De schoonheid is onbetaalbaar. Dat wil ik de politiek meegeven.”

In het beoogde gebied loopt de internationale spoorlijn Groningen-Bremen. Over enkele jaren omgedoopt tot Wunderline. Altijd als Westerman een gezelschap door de Graanrepubliek leidt, hij komt er jaarlijks, hamert hij op de aparte sfeer. Sfeer die hem doet denken aan Rusland, waar in veel gebieden de weidsheid, rust en ruimte domineert.

Wuivend graan is het ideaalbeeld van een boer

Enkele jaren geleden werd Westerman gebombardeerd tot ambassadeur van Oldambt. Met verve, emotie en kennis verhaalt hij over de geschiedenis van het gebied. Het raakt hem telkens weer. Hij praat met ontroering over de boeren die hun land zo waarderen. ,,Voor veel mensen is een pony in de wei een prachtig mooi beeld. Vraag je graanboeren naar hun ideaalbeeld, dan is dat het wuivend graan. Niets mooier dan dat.

 

Westerman vindt dat Oldambt haar karakter moet koesteren. Het weidse landschap, de rust en ruimte. ,,Oldambt heeft iets te beschermen. De Graanrepubliek is cultureel erfgoed. Het is niet materialistisch, maar een beleving. Oldambt moet de mooiste dingen niet offeren op het altaar. Wees trots op wat je hebt! Zo’n ziekenhuis moet ook op een andere manier zijn te financieren. Sinds de pandemie wordt met miljarden euro’s gestrooid. Kom maar op met een alternatief. Behoudt daarom de zichtlijnen en de ruimte. In Groningen is ook ooit ‘subsidiebos’ aangelegd. Bos is voor Drenthe. Klaar! Oost-Groningen is weidsheid. Telkens als ik er kom adem ik diep, want de lucht is schoon. Schoner dan elders in Nederland.”

Sinds de eerste druk in 1999 zijn er ruim 100.000 exemplaren van de Graanrepubliek verkocht. Tien jaar na de eerste uitgave werd een hoofdstuk aan het boek toegevoegd. ,,Het lijkt er op dat ik weer iets moet toevoegen aan het boek. Concreet is er nog niets, maar de geschiedenis van De Graanrepubliek blijft grillig en onvoorspelbaar. Er zijn al zoveel plotwendingen geweest. Maar verkloot het gebied niet.”

Waarom de Ulsderpolder?

Powerfield woordvoerder Jaco van Leeuwen legt uit: Deze locatie ligt ingeklemd tussen grote infrastructuur: een hoge spoordijk -aangelegd 1870-, een hoge dijk langs de gekanaliseerde Rensel -1925-, de hoog gelegen A 7 -1984-, in de polder is geen bewoning, het gebied is eind 80'er jaren heringericht door ruilverkaveling en aanleg bos bij Beerta en Bad Nieuweschans. Het gebied is niet toegankelijk voor bijvoorbeeld recreatie. Door voor deze locatie te kiezen wordt op geen enkele wijze geraakt aan de zeer typerende landschapsstructuren van het Oldambt. Het is minder 1,3 procent van het totale landbouwareaal, het betreft geen huiskavels én er ligt al dubbelbestemming waterberging op (de enige landbouwpolder in Groningen met functie waterberging).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Duurzaamheid
Duurzame energie
Zonnepanelen
Zonnestroom
menu