Fundament Slochter Fraeylemaborg blijkt na uniek onderzoek schadevrij

In oktober van dit jaar werd de gracht rondom de Fraeylemaborg schoongemaakt. De droge gracht werd gebruikt om de fundering van de borg te onderzoeken. foto archief dvhn/wilco van der laan

De fundering van de Fraeylemaborg is niet beschadigd door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Het aantal scheuren in de muren is wel toegenomen.

De fundering van de Slochter Fraeylemaborg is op negen plaatsen onderzocht. Dat was mogelijk doordat de borggracht, evenals andere waterpartijen op het landgoed, werd gebaggerd en daarvoor werd drooggelegd. Een sonderingsauto reed in oktober de gracht in en peilde op tien plaatsen de bodemgesteldheid.

Laag potklei en leem

Nieuws

menu