GGD’s vrezen personeelstekort

Bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) dreigt een tekort aan personeel zodat gemeentelijke thuiszorg en bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie in gedrang kunnen komen.

Dat stelt de landelijke koepelorganisatie van GGD’s in een rapport dat is opgesteld voorafgaand aan een kamerdebat over preventie in de medische zorg. De GGD Groningen herkent het probleem wel maar noemt de krapte nog niet erg nijpend. ,,Je hoort ons niet klagen’’, zegt de woordvoerder.

Nieuws

menu