GGD’s vrezen personeelstekort

Bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) dreigt een tekort aan personeel zodat gemeentelijke thuiszorg en bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie in gedrang kunnen komen.

Dat stelt de landelijke koepelorganisatie van GGD’s in een rapport dat is opgesteld voorafgaand aan een kamerdebat over preventie in de medische zorg. De GGD Groningen herkent het probleem wel maar noemt de krapte nog niet erg nijpend. ,,Je hoort ons niet klagen’’, zegt de woordvoerder.

De GGD’s hebben een rol in de uitvoering van de nieuwe welzijnswet WMO, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor de eenvoudige vormen van thuiszorg. Dat komt bovenop de al bestaande taken zoals bestrijding van infectieziektes als tbc, medische gevolgen van milieuproblemen en het tegengaan van antibioticaresistentie. Doordat mensen meer reizen kunnen ziektes zich gemakkelijker verspreiden en door het toegenomen gebruik van antibiotica kunnen steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor deze medicijnen.

Vooral voor kleinere GGD’s in plattelandsgebieden is het steeds lastiger hoogopgeleid personeel zoals artsen aan te trekken, constateert de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gezondheid
menu