Gaat Groningen voor afval betalen per kilo of per zak? Misschien wel allebei

Foto Archief Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Woensdag valt de beslissing: houdt Groningen een vaste afvalstoffenheffing, of wordt de hoogte afhankelijk van het weggegooide restafval? In dat laatste geval kan de stad het beste met twee varianten werken, vindt emeritus hoogleraar Ton Schoot Uiterkamp.

Of het diftarvoorstel van het Groningse college er doorkomt, hangt van de vierkoppige VVD-fractie af. Die sorteerde vorige week als enige nog niet voor op ‘ja’ of ‘nee’, maar kwam met een ‘ja, mits’. De liberalen willen dat Haren sowieso een diftarsysteem op gewicht behoudt (betalen per kilo), ook als de rest van de gemeente een systeem van diftar op frequentie krijgt (betalen per weggegooide zak of weggebrachte kliko).

Economie, techniek en gedrag

Dat zou ook het advies zijn van de Groningse emeritus hoogleraar milieukunde Ton Schoot Uiterkamp, als de gemeente inderdaad diftar invoert. Schoot Uiterkamp volgt de discussie met interesse: ,,Afval is een prachtig onderwerp’’, vindt hij. ,,Het gaat over economie, techniek én gedrag.’’

Wat hij zelf eigenlijk van diftar vindt? ,,Puur vanuit dat economische perspectief zou ik zeggen: ja, goed idee, want je laat de grootste kosten dragen door degenen die de meeste rommel veroorzaken. Maar kijk je een laagje dieper, naar het gedrag en de effecten daarop... daar beginnen veel mensen te stuiteren.’’

Voorstanders van diftar hopen dat het systeem scheiden aan de bron stimuleert. Tegenstanders vrezen vooral dat inwoners hun afvalstoffenheffing op andere manieren proberen te drukken, bijvoorbeeld door hun zakken lange tijd thuis te laten staan en overvol te stoppen.

Gemeente onderzoekt combi: hier diftar per kilo, daar diftar per zak

Waarom gaat de stad eigenlijk niet voor diftar op gewicht, zoals de voormalige gemeente Haren jarenlang naar volle tevredenheid gehad heeft? ,,Dat zou met name voor de ondergrondse containers een forse investering vergen’’, zegt woordvoerder Marie-Lou Gregoire. ,,Die moeten dan uitgerust worden met weegapparatuur, die ook nog eens bijzonder storingsgevoelig is.’’

Wel onderzoekt de gemeente of er een combinatie is op te tuigen: diftar op frequentie in de wijken met ondergrondse containers, diftar op gewicht in Haren en andere buitenwijken waar iedereen eigen minicontainers heeft. ,,Dat zou juridisch mogelijk moeten zijn, zolang alle inwoners maar hetzelfde tarief betalen.’’

De precieze tarieven zijn nog niet bekend. Om voor alle inwoners een rechtvaardige prijs te berekenen, zal de gemeente zich waarschijnlijk baseren op het gemiddelde gewicht van een volle afvalzak, legt Gregoire uit. ,,Zo kunnen we de prijs per zak koppelen aan de prijs per gewicht.’’

Kijk eens naar Nijmegen

Ton Schoot Uiterkamp zou warm voorstander zijn van de combinatie gewicht-frequentie. ,,Gedifferentieerd diftar, om zo te zeggen, doet het meest recht aan de verschillende soorten wijken binnen Groningen. In de wijken waar dat goed kan, dus de buitenwijken met kliko’s, kun je mensen het best per kilo laten betalen.’’

En voor de ondergrondse container-wijken is het misschien geen gek idee om eens te kijken naar Nijmegen, denkt Schoot Uiterkamp. ,,Daar moet je speciale gemeentezakken kopen bij de supermarkt om je restafval in te leveren, en betaal je op die manier voor je afvalstoffenheffing.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu