Garnalendop geschikt voor akkerbouw

FOTO ARCHIEF DVHN

Het Waddenfonds subsidieert onderzoek naar de bruikbaarheid van garnalendoppen als gewasbeschermingsmiddel in de akkerbouw.

Wageningen Universiteit heeft aangetoond dat garnalendoppen doeltreffend zijn tegen schimmels en infectieziekten bij pootaardappelen en bloembollen. Garnalendoppen bevatten chitine die de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen verbetert. Toepassing kan leiden tot minder gebruik van chemische gewas- beschermingsmiddelen. Met 450.000 euro uit het Waddenfonds moet de komende vier jaar blijken in hoeverre dit toepasbaar is.