Garnalendoppen beschermen aardappelen en bloembollen

Het Waddenfonds steekt 450.000 euro in een praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van garnalendoppen als gewasbeschermingsmiddel voor onder meer pootaardappelen en bloembollen.

De dop is het omhulsel dat als restafval overblijft, nadat een garnaal is gepeld. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat garnalendoppen doeltreffend ingezet kunnen worden tegen schimmels en infectieziekten bij pootaardappelen en bloembollen. Op termijn moet dat leiden tot minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door akkerbouwers in het Waddengebied.

De komende vier jaar wordt de toepasbaarheid van de garnalendoppen in de praktijk getest op proefboerderijen in het Friese Kollumerwaard en in Zwaagdijk in Noord-Holland. Ook worden testen uitgevoerd op percelen van een aantal akkerbouwers in het Waddengebied. In het onderzoek wordt het effect van de doppen op zand- en kleigrond onderzocht. Ook wordt gekeken wat effectiever is, uitstrooien of onderploegen.

Garnalendoppen bevatten stoffen die de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen verbeteren. Daardoor neemt de kans op ziekten af. Het Waddenfonds doet mee aan het onderzoek omdat de doppen door het machinaal pellen in ruime hoeveelheden beschikbaar zijn. Het gebruik als gewasbeschermingsmiddel betekent een vorm van duurzame recycling.

Het onderzoek vindt plaats onder regie van de Stichting Greenport Noord-Holland Noord. De totale kosten zijn 640.000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu