Gasberaad vreest massale sloop in Groningen

Foto: Archief DvhN/Kees van de Veen

Het Groninger Gasberaad maakt zich grote zorgen over de versterkingsplannen van Coördinator Alders. Die wil per pand bekijken of er versterkt moet worden.

Alders stuurde zijn nieuwe richtlijnen voor de versterking van enkele duizenden huizen in het aardbevingsgebied afgelopen week naar de gemeenten.

Daaruit blijkt onder meer dat alle huizen getaxeerd moeten worden. Zijn de kosten voor versterking meer dan 150 procent van de marktwaarde, dan wordt met de bewoner gepraat over sloop.

Meer bevoegdheden om weigeraars aan te pakken

Alders wil ook meer bevoegdheden om mensen die niet mee willen werken aan de versterking, de ‘weigeraars’, aan te kunnen pakken. Dat moet geregeld worden in een nieuwe wet voor Groningen. Hij schrijft dat de situatie in Groningen uitzonderlijk is. ,,De uitvoering is complex en heeft alle kenmerken van een crisis.’’

‘Geen rol meer voor NAM’

Het Gasberaad pleit voor een geheel andere aanpak van de versterkingsoperatie in Groningen. De NAM mag daarbij geen rol meer spelen, anders dan nu het geval is. ,,Net als bij de afhandeling van de schade zou ook bij de versterking de NAM uit het systeem moeten. Niet de NAM, maar het publieke domein moet bepalen wat er nodig is om de regio weer veilig en toekomstbestendig te maken’’, aldus het Gasberaad.

Lukt het niet er met de NAM uit te komen, dan zou de rechter moeten bepalen voor welk deel het gasbedrijf aansprakelijk is.

‘Groningen is straks Groningen niet meer’

Volgens secretaris Susan Top van het Gasberaad moet er niet op het niveau van afzonderlijke woningen naar de versterking worden gekeken. ,,We willen geen afweging per pand, want waar blijf je dan? Dan is over twintig jaar Groningen Groningen niet meer. We willen dat er wordt gewerkt vanuit plannen voor gebiedsontwikkeling.’’

Top is bang dat de door Alders voorgestelde werkwijze kan leiden tot grootscheepse sloop van huizen. ,,Er wordt gesproken over dertig tot tachtig procent nieuwbouw.’’

Veiligheid is belangrijk, zegt ze. ,,Maar je kunt niet onder het mom van veiligheid een heel gebied onder de voet lopen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu