Gasbesluit accepteren of messen slijpen?

Wiebes: afbouw gaswinning Groningen op koers ANP

Gedeputeerde Staten worstelen met de vraag of de provincie bij de Raad van State bezwaar moet aantekenen tegen het gasbesluit van de minister.

Houdt de provincie in de strijd om een veilig Groningen de druk op minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) of stelt ze zich gematigd op? Het provinciaal parlement van Groningen moet in de vergadering van 19 december een besluit nemen.

Nieuws

menu