Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon heeft 750.000 euro te verdelen

In 2018 ging het eerste grote zonnepark in Stadskanaal open. Foto: Harry Tielman

Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon gaat van start. In het fonds zit 750.000 euro. Dat geld kan vanaf 1 september worden aangeboord om de leefbaarheid een impuls te geven.

Het geld is afkomstig van de zonneparken die op het grondgebied van de gemeente worden gebouwd. Enkele daarvan zijn zeer groot en tasten daardoor de leefomgeving aan. Ontwikkelaars van de parken schenken eenmalig een bedrag aan het Gebiedsfonds, dat het mag gaan verdelen. Daarbij wordt het Gebiedsfonds niet op de vingers gekeken: het werkt onafhankelijk van zowel de gemeente (die de oprichting van de stichting betaalde) als van ontwikkelaars van zonneparken.

Eigen ideeën

Bewonersorganisaties, bedrijven en instellingen die een goed idee hebben, kunnen de stichting aanschrijven. Bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen die plannen hebben die de leefbaarheid ten goede komen, bijdragen aan de verduurzaming van bestaande bebouwing of als die innovaties op het gebied van duurzaamheid stimuleren en daarmee de werkgelegenheid een impuls geven. Het moet wel gerealiseerd worden binnen de gemeente.

Indieners zijn vrij om binnen die voorwaarden zelf te bedenken wat zij belangrijk vinden voor hun directe leefomgeving. Het project moet binnen een jaar na goedkeuring ook echt beginnen.

‘We moeten los’

Het kan dat het fonds nog verder groeit. Dat hangt onder meer af van de zonneparken die gebouwd gaan worden en hoe het landelijke plan om meer duurzame energie op te wekken, de Regionale Energie Strategie, vorm gaat krijgen.

De gemeente heeft voor nu een tijdelijke stop op de bouw van zonneparken gezet, temeer omdat een stortvloed aan aanvragen binnenkwam. Ook wil de gemeente eerst het huidige beleid evalueren en bekijken hoe meer opbrengsten in de gemeente kunnen blijven, bijvoorbeeld door lokaal eigenaarschap.

Volgens voorzitter Jan Bessembinders duurde het allemaal wat langer dan aanvankelijk het plan was, vooral door de coronacrisis. Nu is het de hoogste tijd. Er zit nu immers 750.000 euro in de pot, de website gebiedsfondsstadskanaal.nl is in de lucht en de zonneparken worden zichtbaar in het landschap. Terwijl er nog geen aanvragen zijn: „Nu moeten we ook los.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu