'Ophef over grondverkopen Eemshaven voor datacenter Google en gerommel met windturbines zijn slecht voor draagvlak duurzame energie'

De ophef over grondverkopen in de Eemshaven voor een datacenter van Google en het gerommel met posities voor windturbines daar zijn slecht voor het draagvlak voor duurzame energie.

Onderdelen van een windturbine liggen op de kade in de Eemshaven voor inspectie en onderhoud.

Onderdelen van een windturbine liggen op de kade in de Eemshaven voor inspectie en onderhoud. Foto: Jan Zeeman

Dat zeiden experts woensdagmiddag op een webinar van Entrance, het Groninger instituut dat duurzame energievoorziening onderzoekt.

De komst van datacenters valt tegenwoordig lang niet overal goed. Ze gebruiken veel energie en tappen die vaak af van locale windparken, waarvoor de omgeving het uitzicht opoffert. ,,Maar bedrijven mogen zich vrij vestigen in ons land’’, zegt Ruud Oerlemans van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hij vindt de rel rond de grondverkopen in de Eemshaven ongelukkig. ,,Dat is niet goed voor het draagvlak voor duurzame energie. Het is heel lastig uit te leggen.’’

Dat vindt ook Tijmen Keesmaat van bureau Green Trust, de duurzame energieprojecten ontwikkelt. Maar, zegt hij, die datacenters zijn er nu eenmaal niet voor niets ,,Mensen maken er heel veel gebruik van. Datacenters horen bij de wereld zoals we die hebben ingericht. Maar dat verhaal is niet makkelijk uit te leggen.’’

Groningen dicht bij doelstelling

De productie van duurzame energie uit zon en wind is de laatste jaren flink omhoog gegaan, aldus Oerlemans. ,,Groningen is al dicht bij de doelstelling. Veel andere provincies zijn nog op weg. Lange procedures en gebrek aan ruimte in dit dichtbevolkte land maken het soms lastig.’’

Volgens hem wordt er in 2029 11 gigawatt aan windenergie op zee opgewekt. ,,Dat is voor zo’n 16 miljoen huishoudens. Maar nog is het niet genoeg. Die stroom wordt ook gebruikt door de industrie, voor mobiliteit en verwarming. Er is in 2050 60 gigawatt wind op zee nodig.’’

Windenergie op zee is nog steeds vrij kostbaar. Daarom wordt veel verwacht van innovatie. Bijvoorbeeld door onderzoek naar slijtage van rotorbladen. Oerlemans: ,,Het heien moet ook stiller, omdat we anders de dolfijnen storen.’’

Geluidhinder

Acceptatie van windenergie wordt steeds belangrijker, constateerden de deelnemers aan de sessie. Daaraan schort nog veel. Niels Adema, student van de Hanzehogeschool, gaat vanaf september promotieonderzoek doen naar de ervaren geluidhinder door windmolens. ,,Als mensen een negatief beeld hebben van een windpark, neemt de geluidhinder ook toe’’, zegt Adema.

,,Is techniek nu echt de oplossing? Of moeten we beginnen bij de mensen. We zijn een technische opleiding, maar proberen ook de mensen een duidelijke plek te geven’’, aldus windlector Gerard Schepers van de Hanzehogeschool.

Volgens hem is er nu op land circa 4 gigawatt geïnstalleerd. Dat wordt opgewerkt door zo’n 2500 windturbines. Hoewel er straks meer windenergie op land zal worden geproduceerd, hoeft het aantal molens niet omhoog. Nieuwe turbines zijn namelijk steeds groter, waardoor de kosten worden gedrukt. En hoewel dergelijke gevaarten beter zichtbaar zijn, is de geluidsoverlast soms minder. ,,Grote turbines draaien langzamer en rustiger en dat vinden mensen prettiger.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu