'Gedoe' om een woningbelofte in het dorp 't Waar; geen schoonheidsprijs voor gemeente Oldambt

Het plan voor de bouw van een levensloopbestendige bungalow in het dorp ‘t Waar houdt de gemoederen flink bezig. De rol van de gemeente Oldambt verdient daarin geen schoonheidsprijs.

Zo zou volgens Dorpsbelangen het uitzicht voor omwonenden er uit zien als de woning zou worden gebouwd. 'Manipulatie', meent Herman Halm, initiatiefnemer voor de bouw.

Zo zou volgens Dorpsbelangen het uitzicht voor omwonenden er uit zien als de woning zou worden gebouwd. 'Manipulatie', meent Herman Halm, initiatiefnemer voor de bouw. Impressie Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/ 't Waar/Mooi Wonen

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt geeft het ruiterlijk toe. ,,Het proces is niet goed gegaan.” Gemeentebelangen Oldambt (GBO) vraagt opheldering en wil inzage in alle documentatie over dit onderwerp.

Toezegging om te bouwen staat zwart-op-wit

De discussie spitst zich mede toe op de rol die de voorganger van Sikkema heeft gespeeld -wijlen Pieter Smit. Hij zou Herman Halm, de eigenaar van een perceel aan de Hoofdweg in ‘t Waar, de toezegging hebben gedaan om een levensloopbestendige woning op diens grond te mogen bouwen. De initiatiefnemer heeft dat zwart-op-wit staan. Het gaat om een brief, ondertekend door een ambtenaar in opdracht van B&W, weet Sikkema.

Probleem is echter dat op die plek, achter de boerderij van de aanvrager, niet gebouwd mag worden. Dat had de gemeente Oldambt kunnen en moeten weten, omdat het provinciaal omgevingsplan (POP) dat niet toestaat. ,,We hebben destijds vergeten dat te toetsen”, erkent Sikkema. Je zou kunnen zeggen; einde discussie en pech voor de indiener. Zo simpel ligt het niet vindt Sikkema. ,,Ik vind het van behoorlijk bestuur getuigen om de gedane belofte, toezegging, alsnog in te willigen. Daarom heb ik een stapje extra gedaan en ben met de brief in de hand naar gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) gegaan. Die heeft uiteindelijk, onder vooraarden, toestemming gegeven om toch op de plek die de indiener voor ogen heeft te bouwen.”

Mooi Wonen, een commissie van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, en dorpsbelangen zijn samen in het geweer gekomen tegen de bouw van de levensloopbestendige woning. Niet, omdat ze zo’n woning niet zien zitten, maar de keuze van de plek wordt betwist. Die zou het uitzicht van omwonenden verpesten. Mooi Wonen zegt tot dusver nog niet de brief met daarin de toezegging onder ogen te hebben gezien. Ook wil ze nog graag aan tafel met de initiatiefnemer.

Hun kans is voorbij, maar ik ben nu de gebeten hond

Zo’n gesprek komt er niet meer als het aan Halm ligt. ,,Ik heb eerder gevraagd bij een gesprek aanwezig te mogen zijn, maar dat is geweigerd. Hun kans is voorbij. Ik ben nu de gebeten hond, onterecht. Ik sta in mijn recht, heb een toezegging. Deze zaak speelt nu al drie, vier jaar. Ik ben er helemaal klaar mee. Wethouder Engelkens (PvdA)/red) heeft deze week nog gezegd dat het een voldongen feit is. Zo is het maar net.’’

Volgens woordvoerder Marjan Jutting zou de indiener genegen zijn om de woning pal achter de boerderij te bouwen, maar heeft de gemeente op haar beurt daar een veto over uitgesproken. Kortom, er zit geen schot in de zaak. ,,En wij willen niets liever om er met elkaar uit te komen, want we willen geen gedoe in het dorp.”

Jutting somt nog eens waarom Mooi Wonen/Dorpsbelangen tegen de gekozen nieuwbouwplek is. Het gaat ten koste van de leefomgeving van de omwonenden, het uitzicht wordt belemmerd en er komt een weg vlak langs het huis van een omwonende.”

Mocht het niet tot een oplossing komen, en alle juridische wegen zijn doorlopen en de gemeenteraad gaat akkoord met bestemmingsplan wijziging dan stappen Dorpsbelangen en de commissie Mooi Wonen naar de Raad van State. Anderzijds zal ook Halm niet schonen naar de Raad van State te stappen als hij geen medewerking krijgt. ,,Hoe het ook uitpakt, ik sta in mijn recht. Of ik ga bouwen of de gemeente is een zak met geld kwijt aan mij.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu