'Gedupeerden in de kou bij Arbiter'

Foto ANP

De NAM heeft de Arbiter Bodembeweging laten weten principiële bezwaren te hebben tegen een uitspraak. Het gasbedrijf vraagt om nader onderzoek. In Groningen en in Den Haag nemen de zorgen over de gang van zaken bij de Arbiter toe.

In een brief aan de Arbiter laat de NAM weten niet akkoord te gaan met een uitspraak die betrekking heeft op twee panden in Meeden. De Arbiter zou een 'onjuiste maatstaf hanteren voor het weerleggen van het wettelijk bewijsvermoeden' en bovendien een deskundigenrapport verkeerd interpreteren. Als uitkomst van het onderzoek daar aanleiding toe geeft, vraagt de NAM de Arbiter de uitspraak te herzien.

Nieuws

menu