Top werkvoorzieningschap Wedeka: 'Geef schap compensatie'

Grietje Kalfsbeek. Foto: Simon van der Woude

Werkvoorzieningschappen moeten ook gecompenseerd worden voor verliezen als gevolg van de coronacrisis. Anders wordt de financiële druk op gemeenten onaanvaardbaar groot.

Dat stellen Johan Hamster en Grietje Kalfsbeek, voorzitter en directeur van het werkvoorzieningschap Wedeka. ,,Schappen worden voor het grootste deel door het rijk gesubsidieerd en komen daarom in principe niet voor de ondernemerscompensatie in aanmerking”, zegt Kalfsbeek. ,,Toch praat onze belangenorganisatie Cedris met de overheid over het geven van compensatie. Hopelijk met resultaat, want anders leidt het tot grote problemen. Bij Wedeka en ongetwijfeld ook bij andere schappen.”

Wedeka, met Stadskanaal als hoofdkwartier, heeft op de begroting van dit jaar een tekort van 7 miljoen euro. Een bedrag dat opgehoest moet worden door de aangesloten gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Veendam, Borger-Odoorn en Midden-Groningen.

Maar zo’n 500 aan het werk

,,Maar het tekort loopt geheid op”, zegt Kalfsbeek. ,,Onze productie en dus inkomsten zijn al weken lager dan normaal.” Een verklaring is dat van de ruim 1500 personeelsleden momenteel ongeveer de helft werkt. ,,Een aantal was al ziek, een aantal heeft zich vanwege corona ziek gemeld. Vanwege een verkoudheid of griepje maar ook uit angst. Hierdoor kunnen we niet al onze opdrachten uitvoeren. Zo heeft de inpakafdeling opdrachten terug moeten geven.”

Het aantal personeelsleden dat werkt, stijgt volgens de directeur momenteel wel weer licht. ,,Maar de normale productie halen we nog niet. Hoeveel groter het tekort wordt, weet ik nog niet. Ik hoop dat we voor alles wat boven die 7 miljoen uitkomt, compensatie krijgen.”

Dat hoopt Hamster, tevens wethouder van Stadskanaal, ook. ,,We krijgen al te weinig rijkssubsidie voor het Wedeka-personeel. Als de gemeenten het extra tekort ook moeten betalen, is dat niet te doen. Een gemeente als Stadskanaal is dit jaar 3 miljoen aan het Wedeka-tekort kwijt. Een nog hogere som is niet te dragen.”

De woordvoerder van Cedris bevestigt dat via overleg met het rijk wordt geprobeerd een compensatie voor werkvoorzieningschappen te krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu