Geen bouwstop op omstreden project Oosterhaven Groningen

De bouw van acht appartementen aan de Oosterhaven kan doorgaan. De rechter ziet geen gronden voor een bouwstop.

Torentje

Omwonenden van het omstreden project met adres Oosterhaven 1 vroegen tien dagen geleden bij de bestuursrechter een bouwstop. Het duurde al met al een week voordat bestuursrechter Vucsán met een uitspraak kwam. In die week zette projectontwikkelaar Alex Veldboom alles op alles om zijn project op hoogte te krijgen.

Het torentje met acht appartementen komt op wat de parkeerplaats van zijn kantoor en een naastgelegen woonhuis, ook eigendom van Veldboom, was. De nieuwbouw komt ook op korte afstand van de ramen van de appartementen van het gebouw De Branding. Niet allen deze bewoners maakten bezwaar, ook de eigenaren van de historische panden aan de Oosterhaven.

Parkeernorm

Belangrijkste argument van de protesterende buren was tijdens de zitting de overschrijding van de door de gemeente zelf vastgestelde parkeernorm. Volgens de omwonenden bouwt Veldboom in drie fases met drie aparte vergunningen, maar moet het project al een geheel worden gezien. Op grond daarvan overtreedt hij de gemeentelijke normen voor parkeren zeggen de buren.

De rechter gaat in deze redenering niet mee. Het zijn drie aparte projecten met drie aparte vergunningen. Voor elk project geldt de parkeernorm en de optelsom daarvan, inclusief een gemeentelijke ontheffing, overschrijden die beleidsregels voor wijken rondom de binnenstad niet. Al met al is de rechter van mening dat de gemeente zijn eigen regels juist heeft gehanteerd bij de beoordeling en de verstrekking van de bouwvergunning.

Frustratie

Bij de buren is de frustratie over de gang van zaken groot. Zij hebben ook een bezwaar ingediend bij de gemeentelijke commissie voor bezwaarschriften en zijn daarover gehoord. Nog voor deze commissie een uitspraak deed begon Veldboom in razende vaart met de bouw van de acht appartementen. De buren sloegen alarm, maar de gemeente vond het niet nodig na een inspectie ter plekke in te grijpen.

Het enige punt waarin de rechter toont enig begrip voor de buren te hebben geldt de te verwachten overlast van gestalde fietsen voor het pand en in de hal van het complex. De rechter kan de omwonenden echter niet tegemoet komen, omdat hij vindt dat ook de regels voor het parkeren van fietsen ter hoogte van Oosterhaven 1 niet strijdig zijn met de regels in het Bouwbesluit van de gemeente Groningen.

De rechter oordeelt dat in een verdere bezwaarprocedure de argumenten van de buren geen stand houden. Om die reden vindt hij een bouwstop een te zwaar middel met vergaande juridische- en financiële consequenties.

Nieuws

Meest gelezen

menu