Geen gezeur over kleine scheur

ANP

Kleine bevingsschade wordt straks zonder inspectie vergoed. Na een beving sturen gedupeerden ter beoordeling een foto van de schade.

Daarmee zet het Centrum Veilig Wonen (CVW) in op een snellere afwikkeling van kleine schades in het gaswinningsgebied. ,,De huidige aanpak is vaak te tijdrovend en duur. Dat leidt tot ergernis bij bewoners’’, zegt CVW-directeur Peter Kruyt.

Lagere kosten

Hij is er van overtuigd dat de kosten van kleine schades lager zijn als CVW-medewerkers die schades achter hun bureau bekijken aan de hand van foto’s. ,,Op dit moment leggen we veel geld op tafel als onze experts schademeldingen niet honoreren en bewoners contra-expertise aanvragen. De verhouding tussen de inzet van deskundigen en het bedrag dat uitgekeerd wordt, is dan zoek.’’

Te overzien

Onder kleine schade verstaat Kruyt bijvoorbeeld een enkele scheur na een beving. ,,Met reparatie kan een bedrag van 1000 euro of iets meer gemoeid zijn. We gaan daar in onze tele-expertise pragmatisch mee om.’’ Kruyt sluit niet uit dat er meer schade wordt geclaimd als die met een speciale app, een foto en een druk op de knop kan worden gemeld. ,,Ik denk dat het om een bedrag gaat dat te overzien is. Er zal heus wel eens iets doorheen glippen. We kijken of er een redelijke kans is dat schade bevingsgerelateerd is.’’

Onderzoeken

Volgens Kruyt zijn de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen bereid om de nieuwe aanpak bij kleine schades verder te onderzoeken. ,,Dit gaat ons de kop niet kosten, heb ik ze gezegd.’’ Met deze aanpak komt het CVW tegemoet aan de politieke wens van de provincie om bij geringe schade mensen niet op te zadelen met rompslomp.

Kruyt erkent dat schade gedupeerden onzeker maakt. ,,Als wij ze sneller kunnen helpen, draagt dat bij aan de maatschappelijke acceptatie van ons werk.’’ Het CVW overweegt bewoners meer invloed te geven bij het beoordelen van schadegevallen. ,,We denken aan een bewonerspanel dat over onze schouder heenkijkt en meebeslist.’’

Enthousiast

Het CVW heeft het voorstel in de week gelegd bij enkele burgemeesters. ,,De een is enthousiast, de ander vreest bewonersconflicten over beoordelingen.’’

‘Geen heisa bij kleine schade eerste stap’

,,Wij begrijpen dat het Centrum Veilig Wonen dit doet om het vertrouwen van de mensen in het aardbevingsgebied wat terug te winnen. Het is een eerste stap.’’ Dat zegt bestuurslid Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) in een reactie op het voornemen van het CVW om na een beving kleine schades zonder inspectie te vergoeden.

Foto

Als de bewoner een foto stuurt, is dat voldoende. ,,Ik kan me indenken dat het CVW geen heisa meer wil. Het gaat vaak om niks. De contra-expertises zijn vaak duurder dan het oplossen van de schade’’, zegt Kleijer. ,,Het is niet zo’n gek idee om te kiezen voor een laagdrempeliger en ruimhartiger aanpak. We juichen dat toe.’’

Beoordeeld en afgewezen

Voorwaarde is volgens GBB wel dat mensen het recht behouden op het laten uitvoeren van een contra-expertise. Ook bij kleine schades. ,,Als een schadefoto door een CVW-medewerker wordt beoordeeld en afgewezen, moet een bewoner daar wel alsnog tegen in het geweer kunnen komen’’, aldus Kleijer. Dat het CVW bij schade-afwikkeling wil werken aan maatschappelijke acceptatie, vindt GBB prima. ,,Wij hebben niks tegen het CVW. Waar we moeite mee hebben is dat de NAM als veroorzaker van de schade daar een vinger in de pap heeft.’’

Interessante ontwikkeling

Kleijer vindt de voorgestelde aanpak bij kleine schades een interessante ontwikkeling. ,,Al hoop ik dat ze oude mensen die niet zo makkelijk digitaal een schadefoto maken en sturen een handje helpen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu