Geen ingreep bij ‘racebaan’ Engelberterweg

Groningen - Het stadsbestuur wil de Engelberterweg niet opnieuw aanpassen. Uit de buurt komen nog altijd klachten over te hard rijdende auto’s.

Dat blijkt uit antwoorden die het college van B & W geeft op vragen van de SP-fractie Bewoners stellen dat auto’s vaak 50 rijden, terwijl maar 30 is toegestaan. Al tijden komen er geregeld klachten over binnen. Die gaan zowel over inrichting van de weg, als over de snelheid.

En daar wringt de schoen. De ene groep gebruikers wil harder kunnen rijden, de andere wil juist snelheidsbeperkingen. De weg werd jaren geleden al ingericht als 30-kilometerzone. Het stadsbestuur spreekt van een ‘rijke historie’ bij de totstandkoming daarvan. Nogal wat gebruikers hadden verschillende meningen.

De gemeente stelde destijds voor alleen in de dorpskernen een 30-kilometerzone in te stellen. Omdat de weg in een open gebied ligt zou het niet realistisch overal zo’n beperking op te leggen. Na verzet van bewoners is toch besloten de zone te vergroten. Ondernemers gingen daartegen in beroep. Ze kregen gelijk bij de rechtbank en het plan werd opnieuw aangepast.

De weg is op dit moment in onderhoud. Er komt een nieuwe asfaltlaag op. De SP vraagt zich af of het college kan garanderen dat er straks niet harder dan 30 wordt gereden. Er liggen zogeheten busvriendelijke drempels. Die zijn gunstig voor zwaar verkeer. ‘Keerzijde is dat auto’s deze met een hogere snelheid kunnen passeren’, schrijft het stadsbestuur. Aanpassen wil het college echter niet, omdat er afspraken zijn gemaakt met bewoners, ondernemers en het OV-bureau na de uitspraak van de rechtbank.

Foto: Archief Peter Wassing

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu