Commissie Bodemdaling Groningen deelde 5 miljoen euro uit vanwege gaswinning, maar niet aan particulieren: 'Geen schade aan huizen door bodemdaling'

Stutwerk bij een huis in Bedum Foto archief ANP

De Commissie Bodemdaling in Groningen heeft afgelopen jaar vijf miljoen euro uitgekeerd in verband met de gaswinning. Particulieren trokken er opnieuw vergeefs aan de bel.

Het geld ging net als eerder vooral naar de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door de gaswinning, zo blijkt uit het jaarverslag over 2019. Sinds 1984 is er 344 miljoen euro uitbetaald.

33 voorstellen werden vorig jaar gehonoreerd. Zo kregen de Groninger waterschappen flinke bedragen voor het aanpakken van dijken en gemalen. Ook Wetterskip Fryslân ontving ruim twee ton. De provincie streek iets meer dan acht ton op, voor de Tafelbrug bij Zuidhorn.

Een klein bedrag van 22.687 euro is uitgetrokken voor een onderzoek naar mogelijke schade aan het Eemshotel. Daar wil secretaris Peter van Bergen van de Commissie Bodemdaling weinig over kwijt. ,,Dat onderzoek loopt nog. We zijn door het Eemshotel benaderd. Het is een unieke plek in het Noorden, het enige buitendijkse object.’’

Geen verband met gaswinning

Negen particulieren met schade aan hun huis trokken ook bij de commissie aan de bel. Alle huizen werden vervolgens bezocht en geïnspecteerd. In geen van de gevallen was er volgens de commissie echter een verband tussen de schade en bodemdaling door de gaswinning. Dat gold ook voor een grondeigenaar met schade aan zijn land. Geen van de gedupeerden vroegen alsnog om behandeling van de claim door de commissie.

,,In het verleden meldden zich veel meer particulieren. We hadden er soms wel honderd. Vaak mensen die werden doorgestuurd door het Centrum Veilig Wonen, als zij het ook niet meer wisten. Maar deze stroom is opgedroogd. We verwachten dat het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen, dat nu wordt opgericht, deze particulieren straks van ons overneemt. We zijn nu met ze in gesprek’’, aldus Van Bergen.

Huis van de buren zakt ook

Uit studies blijkt dat over enkele tientallen jaren de bodem rond Loppersum, in het hart van het gasgebied, zo’n 42 centimeter is gezakt. Toch is schade aan huizen hierdoor onwaarschijnlijk, verzekert Van Bergen. ,,Ik zeg altijd tegen mensen: als uw huis dertig centimeter is gezakt, dan is het huis van de buren ook dertig centimeter gezakt, net als de rest van de straat. Bodemdaling door gaswinning is heel gelijkmatig en veroorzaakt geen schade aan huizen.’’

Als gaswinning niet de boosdoener is, wat speelt er dan nog meer in Groningen? Veranderingen van het waterpeil spelen een rol. En vooral de slechte bodemgesteldheid, weet Van Bergen. ,,Nederland is drooggemalen moeras. Als je het grondwaterpeil verlaagt, dan klinkt vervolgens de bodem in. En als er een huis op staat, zakt de boel nog verder. Veel huizen in Groningen hebben een strokenfundering en zijn gevoelig voor verzakkingen in de veengrond.’’

,,In feite geldt dit voor de meeste woningen in de provincie die voor 1960 zijn gebouwd. De problemen aan huizen worden dus niet veroorzaakt door de gaswinning op drie kilometer diepte, maar komen door processen die zich afspelen op één of twee meter onder het maaiveld.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu