Duitsland ziet geen toekomst voor sneltreinverbinding tussen Groningen en Bremen. Groningen houdt hoop op corridor in aansluiting op Lelylijn

De Duitse bondsregering ziet op het traject Groningen-Bremen geen toekomst voor een snelspoor. Het land zet voor zijn internationale sneltreinverbindingen met Nederland en Scandinavië in op Hannover en Osnabrück.

De Duitse bondsregering ziet geen heil in een grensoverschrijdende noordelijke snelspoorroute via Bremen. De provincie Groningen blijft hopen dat zo'n corridor er uiteindelijk toch komt in aansluiting op haar eigen Lelylijn-ambities.

De Duitse bondsregering ziet geen heil in een grensoverschrijdende noordelijke snelspoorroute via Bremen. De provincie Groningen blijft hopen dat zo'n corridor er uiteindelijk toch komt in aansluiting op haar eigen Lelylijn-ambities. Foto: Siemens

Dat zegt de Duitse staatssecretaris voor verkeer Enak Ferlemann tegen Omrop Fryslan . ‘Berlijn’ ziet tussen Groningen en Bremen te weinig reizigerspotentieel voor een rendabele hogesnelheidsverbinding. De noordelijke grensregio is te dunbevolkt en biedt volgens Ferlemann hooguit ruimte voor een regionaal spoor.

Zonder sneltrein Bremen valt argument voor Lelylijn-lobby weg

Dat lijkt een tegenvaller voor de Noord-Nederlandse lobby voor de Lelylijn. Die beoogde sneltreinverbinding van Groningen via Friesland en Flevoland naar Amsterdam zou in noordelijke ogen een schakel moeten vormen in een inter-Europees snelspoornet, als aanvulling op de route via Arnhem.

Dat argument valt weg als Berlijn het bij die ‘Randstad-Roer-corridor’ laat en de route Groningen-Bremen niet opneemt in het hogesnelheidsnet. Toch blijft de Groningse verkeersgedeputeerde Fleur Gräper optimistisch dat het daar in de toekomst alsnog van komt.

Gedeputeerde blijft optimistisch: ‘Het is niet het een of het ander’

,,Als het gaat om inter-Europese verbindingen is het niet óf het een óf het ander’’, stelt Gräper. ,,We moeten een netwerk bouwen dat robuust is en meerdere opties kent. We weten immers in het Noorden met de flessenhals in Meppel hoe onhandig het is om van slechts één route afhankelijk te zijn.’’

Groningen is al vergevorderd met de Duitsers over een opwaardering van het treintraject naar Bremen. De komende jaren wordt het bestaande spoor in drie stappen verbeterd. Vanaf 2024 rijden er op de nieuwe Wunderline al meer en snellere stoptreinen aan Nederlandse kant, daarna wordt het traject tot Leer aangepast door sneltreinen en na 2035 willen de overheden er een directe elektrische lijn van maken tot Oldenburg.

In vijftien jaar kan veel veranderen: ‘Voor Wunderline zijn de Duitsers ook opgewarmd’

De afspraken met de Duitsers geven tijd om de Wunderline-plannen gezamenlijk nog verder te verbeteren, denkt Gräper. ,,We hebben het over een periode over vijftien jaar.’’ Dat geeft volgens de gedeputeerde nog genoeg ruimte om het gesprek aan te gaan met de Bonds- en deelstaatregeringen. ,,Vijftien jaar geleden was er geen Duitser die over de Wunderline sprak en nu zijn ze groot voorstander. Met dit interview hebben we een mooie aanleiding om nu al met dat gesprek over de toekomst te beginnen.”

Staatssecretaris Ferlemann bezorgde de Groningers twee weken geleden nog een opsteker met de toezegging dat Berlijn 125 miljoen op tafel legt voor de vervanging van de Friesenbrücke over de Ems-rivier bij Leer. Sinds deze schakel in het grensspoor in 2015 kapot werden gevaren, zijn treinreizigers aangewezen op een vervangende buslijn.

Nieuwe Friesenbrücke op tijd klaar voor EU-deadline Wunderline-subsidie

De nieuwe draaibrug is in 2024 klaar: op tijd voor de Wunderline-plannen. Als die deadline niet zou worden gehaald, dreigde 15 miljoen aan Europese subsidie voor de verbetering van het spoor weg te vallen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu