Gehandicaptenorganisaties MEE Groningen en Friesland fuseren

MEE Groningen en MEE Friesland worden MEE Noord.

De organisaties voor mensen met een beperking MEE Groningen en MEE Friesland fuseren tot MEE Noord.

De Friese en Groningse gehandicaptenorganisaties waren in 2018 al juridisch gefuseerd maar werkten nog onder hun oude namen. MEE Drenthe is zo ook samengevoegd met de MEE-organisaties in Overijssel en Gelderland.