Geld terug voor ouders zorgkind

FOTO ARCHIEF DVHN

Ouders in Vlagtwedde die vorig jaar geld hebben betaald voor extra zorg voor hun kind, krijgen dat terug. Burgemeester en wethouders hebben dat besloten.

Ouderbijdrage

Vorig jaar werd de nieuwe landelijke Jeugdwet van kracht. Onderdeel daarvan was de ouderbijdrage. Die hield in dat ouders een deel van de kosten op zich namen wanneer hun kind, om welke reden dan ook, deels of geheel buiten het gezin werd verzorgd. Die bijdrage moest ook worden opgehoest als een kind een dag of dagdeel elders verbleef, bijvoorbeeld in een tehuis.

,,De gedachte achter die bijdrage was dat ouders minder kosten zouden maken doordat hun kind immers minder vaak thuis was’’, zegt wethouder Wietze Potze (PvdA) van Vlagtwedde.

Omstreden

In Vlagtwedde betaalden op basis van de nieuwe wettelijke regel volgens hem veertien ouders zo’n bijdrage. In totaal legden ze ruim 8000 euro op tafel voor de extra zorg voor hun kinderen.

De ouderbijdrage was echter meteen al omstreden en werd regelmatig besproken door de politieke partijen in de Tweede Kamer en in de samenleving. Sommige gemeenten schortten in afwachting van die discussies het innen van de bijdrage op. Vlagtwedde inde het geld van de ouders wel.

Drempel

Een in opdracht van de regering uitgevoerd onderzoek wees uiteindelijk uit dat er vaak helemaal geen sprake was van besparingen voor ouders en dat de bijdrage ook een drempel kon zijn om minder snel hulp te vragen. Dat was niet de bedoeling. Daarop besloot het kabinet de bijdrage af te schaffen, met ingang van 2016.

Vlagtwedde had de ruim 8000 euro kunnen houden. De wettelijke regels staan toe dat gemeenten dat doen. ,,Maar dat gaan wij dus niet doen’’, stelt Potze. ,,Wat voor dit jaar en de komende jaren niet als redelijk en rechtvaardig wordt beschouwd, was dat ook niet voor 2015. Daarom geven we het geld terug aan de ouders in kwestie. We maken daarover afspraken met het Centraal Administratie Kantoor, de instantie die het geld namens ons heeft geïnd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu