Experiment met hyperlokale zorg in Groningen moet gemeenten uit de financiële penarie helpen (met geld uit Den Haag)

Een aantal vrijwilligers van Wedde dat 't Lukt belt wekelijks met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Foto: Huisman Media

Groninger gemeenten zoeken naar uitwegen voor financiële ellende. Ze hebben de Tweede Kamer nodig voor een grootschalig experiment met hyperlokale en efficiëntere zorg.

In de provincie Groningen wonen relatief meer mensen die zorg nodig hebben. Vergrijzing en een zwakke sociale positie drukken zwaar op de gemeentefinanciën. Daardoor lijkt een kaalslag in allerhande voorzieningen onafwendbaar. Vooral in gebieden die niet gestut en gesteund worden met aardbevingsgeld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Aanpak die heel dicht bij mensen staat