Experiment met hyperlokale zorg in Groningen moet gemeenten uit de financiële penarie helpen (met geld uit Den Haag)

Een aantal vrijwilligers van Wedde dat 't Lukt belt wekelijks met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Foto: Huisman Media

Groninger gemeenten zoeken naar uitwegen voor financiële ellende. Ze hebben de Tweede Kamer nodig voor een grootschalig experiment met hyperlokale en efficiëntere zorg.

In de provincie Groningen wonen relatief meer mensen die zorg nodig hebben. Vergrijzing en een zwakke sociale positie drukken zwaar op de gemeentefinanciën. Daardoor lijkt een kaalslag in allerhande voorzieningen onafwendbaar. Vooral in gebieden die niet gestut en gesteund worden met aardbevingsgeld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Aanpak die heel dicht bij mensen staat

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) wil uit de neerwaartse spiraal van alsmaar bezuinigen vanwege hogere kosten en kortingen van het rijk. In een brief aan de Tweede Kamer dringt de VGG aan op meer geld en ruimte voor maatregelen die de zorgkosten drukken. Het gaat om een aanpak die ongebruikelijk is, maar wel dicht bij mensen staat.

Kern van de nieuwe aanpak is dat meer gewerkt wordt met dorpsondersteuners, die op grote schaal vanuit dorpshuizen en wijkgebouwen hand- en spandiensten organiseren voor hulpbehoevenden. Denk aan het halen van medicijnen, de tuin en boodschappen doen, samen naar de dokter of het ziekenhuis, of gewoon een praatje, enz. Voorbeeld is Wedde waar 115 vrijwilligers in sociale teams zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Het is een poging om de kosten te drukken van dure zorg en gemeentelijke hulp.

Groningen ideaal experimenteergebied

Ook in dorpen als Grijpskerk, Onderdendam en in wijken in Groningen zorgen dorpsondersteuners en vrijwilligers dat ouderen langer op de been blijven. Volgens de gemeenten maakt deze aanpak Groningen tot de ideale experimenteerregio. In de provincie hebben 120 dorpen al een eigen netwerk: Zorgzame Dorpen Groningen. Dat netwerk moet worden uitgebreid en kunnen blijven voortbestaan.

Op plaatsen met dorpsondersteuners nemen acute consulten van patiënten aan huisartsen drastisch af. Zij de oren en ogen van de samenleving, betoogde Richard Jong-A-Pin, universitair hoofddocent economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een jaar geleden in Onderdendam.

Drukbezette huisartsen ontlasten

Uit onderzoek naar de sociale en economische waarde van dorpsondersteuners in Wedde en omgeving blijkt dat deze spin in het web de drukbezette huisarts ontlast. ,,We zien dat terug in het jaarverslag van de huisarts, waarin voor de zorgverzekeraar het aantal consulten is opgenomen’’, zegt Jong-A-Pin. Hij stelt dat de aandacht van dorpsondersteuners voor met name hoogbejaarden van onschatbare waarde kan zijn.

De gemeenten vinden dat de zorgverzekeraars zouden moeten meebetalen aan, omdat mensen minder dure behandelingen nodig hebben als zij met hulp van de omgeving langer zelfstandig thuis wonen.

Nieuws

menu